Nyheter
Åpenhetspris til Arkivforbundet, Norsk Arkivråd og Arkivverket

Arkivforbundet, Arkivverket og Norsk Arkivråd fikk tirsdag Kommunikasjonsforeningens åpenhetspris. De tre vinnerne jobber med arkiv og dokumentasjonsforvaltning fra ulike ståsteder. Bakgrunnen for at vi sammen fikk årets åpenhetspris, er høringssvarene vi skrev i forbindelse med regjeringens forslag til endringer i offentlighetsloven.

Tildelt stipend 2023

Aldri før har vi i Arkivforbundet fått så mange søkere, og en så stor total søkersum som i år. Hele 14 søknader om stipend med en total søkesum på 697.930 kroner. Av den grunn var det ikke bare lett å tildele 100.000, da flere gode søknader ikke kunne få tildelt stipend.

Privatarkivkonferansen 2023

Privatarkivkonferansen vil avholdes på Scandic Park Hotel i Sandefjord. Programmet har ulike tema som frivillighet i arkivsektoren, samiske arkiv, fotoarkiv, minoritetsperspektiv, utviklingsmidlene, bevaringsplaner, formidling, verdibergingsplan, redning av kulturarv i Ukraina og formidling av næringslivsarkiver.

Arkivforbundet holdt appell

– Krigen i Ukraina er ikke kun en kamp om territorier. Det er også en krig, der Russland ønsker å nedkjempe og tilintetgjøre Ukrainas egenart, kulturarv og identitet. For Putin og det russiske regimet er det et bevist ønske å skape et inntrykk av at Ukraina ikke er noe eget land, sa generalsekretær i Arkivforbundet Kjetil Landrog under Kulturfeltets solidaritet med Ukraina.

share