Rapporter fra Arkivforbundets stipendordning

2023
Arbeiderbevegelsens arkiv- og bibliotek
Gjestekunstnere i bruk i arkivet
Les rapport

Norsk Luftfartsmuseum
Lære om arbeidet med manualsamlingene
Les rapport

Norsk Skogfinsk Museum
Arkivmateriale om skogfinnene
Les rapport

2022: 
Kuben Arendal/Aust-Agder museum og arkiv
HTR-teknologi og spesielt programmet Transkribus i Innsbruck, Østerrike
Les rapport

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter
Heve kompetansen på bevaring av digitaliserte filmer i London, Storbritannia.
Les rapport

IKAMR – Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal
Turen gikk til København, Danmark. Hente inn erfaringer med praktisk implementering og bruk av programvaren Zeutschel OS QM-Tool (fotoarkiver).
Les rapport

Nynorsk kultursentrum
Turen gikk til Bergen og Oslo for å innhente erfaringer rundt nasjonalt ansvarsområde for bevaring og koordinering av privatarkiv
Les rapport

Romsdalsmuseet
Studieturen gikk til Bern, Sveits, for å lære om forskning og arkivarbeid
Les rapport

2021:
Arkiv i Nordland
Studietur til København og Aarhus for å lære om digitale flater, sosiale medier, formidling. Ble gjennomført først i 2022 (på grunn av korona)
Les rapport

Innlandet Fylkeskommune
Studietur til Norsk helsearkiv i Tynset og Anno museum, for å lære om helsearkiver og digitalisering
Les rapport

Norsk Industriarbeidermuseum
Studietur til Midlands, England, for å etablere kontakt med institusjoner med erfaring på frivillighet og strategier. Ble gjennomført først i 2022 (på grunn av korona)
Les rapport

Veteranlaget Wichmann Wärtsilä
Studietur til ArkiVest i Bergen og Nordsjøfartmuseet
Les rapport

2020:
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
Mo i Rana – Nasjonalbiblioteket. Gjennomført først i 2022 (på grunn av korona)
Les rapport

Sør-Troms museum
Studietur til statsarkivet. Gjennomført først i 2022 (på grunn av korona)
Les rapport

Arkivsenter sør
Nasjonalbiblioteket og Kartverket i Hønefoss. Gjennomført først i 2021 (på grunn av korona)
Les rapport

Østfoldmuseene på vegne av de fylkeskoordinerende i Viken
Studietur til Aust-Agder museum og arkiv, avdeling KUBEN
Les rapport

2019:
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane
Studietur til Danmark. Regionreform og digital formidling.
Les rapport

Aust-Agder museum og arkiv, avd. Kuben
Archivematica Camp Geneva. Deltakelse på tre dagers arrangement om depotprogrammet Archivematica.
Les rapport

2018:
Danseinformasjonen
Ordne sin samling av dansehistorisk materiale (privatarkiv)
Les rapport

IKA Kongsberg
Hospitering i statsarkivet i Köln: Oppdatere sin kunnskap, særlig på områdene brann, mugg og fukt.
Les rapport

IKA Østfold
Studietur med kurs for å oppdatere sin kunnskap om skjeggkre- og muggsopp problematikk.
Les rapport

2017:
Aust-Agder museum og arkiv
Arkiv-quiz
Les rapport

Bergen byarkiv
Festskrift til byarkivar Arne Skivenes
Les rapport

Museene i Sør-Trøndelag AS ved Rørosmuseet
Arkivstudier vedrørende handelshistoria på Røros
Les Rapport

2015:
Nasjonalbiblioteket ved Benedikte Berntzen
Arkivet etter teatersjefene Johan og Alma Fahlstrøm
Les rapport

2013: Arkiv i Nordland. Studietur til Oslo
Besøk til Norsk Folkemuseum og Riksarkivet
Les rapport

2010: Arkiv i Nordland. Studietur til Mo i Rana.
Besøk til Nasjonalbiblioteket.
Les rapport

2009: Oslo byarkiv, Bård Alsvik. Studietur til Amsterdam.
Besøk til Amsterdam byarkiv
Besøk til Openbare Bibliotheek (Amsterdams hovedbibliotek)
Besøk til Zwolle-centeret (Historiesentrum)
Les rapport

2006: Opplandsarkivet. Studietur til Stockholm.
Besøk til Centrum for Näringslivhistoria
Besøk til Stockholm Stadsarkiv
Besøk til Svenskt visarkiv og Musikmuseet ved Statens musiksamlingar
Les rapport

KAI-konferansen 2024 event 10/09-2024 - 12/09-2024
location_on Bodø
message Historien din har en fremtid hos oss er slagordet til Arkiv i Nordland. På KAI-konferansen 2024 tar vi særlig utgangspunkt i fremtiden.
share