Styre

Ranveig Låg Gausdal 
Styreleder
Oslo byarkiv, Byarkivar
Tlf: 934 56 486
ranveig.gausdal@kul.oslo.kommune.no

Jan Tore Helle
Styrenestleder
Bergen byarkiv, Byarkivar
Tlf: 922 03 456
Jan.Helle@bergen.kommune.no

Runar Jordåen
Styremedlem
Skeivt arkiv, Førstebibliotekar
Tlf: 900 68 573
Runar.Jordaen@uib.no

Ingebjørg Eidhammer
Styremedlem
Norsk Teknisk Museum, Konservator
Tlf: 924 36 349
Ingebjorg.Eidhammer@tekniskmuseum.no

Gunnhild S. Engstad
Styremedlem
IKA Finnmark IKS, Daglig leder
Tlf: 926 71 905
gunnhild@ikaf.no

Ole Martin Rønning
Styremedlem
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Daglig leder
Tlf: 996 18 593
ole.martin.ronning@arbark.no

Silje Cathrin Fylkesnes 
Styremedlem
Opplandsarkivet, Sekretariatsleder
Tlf: 971 31 142
silje.fylkesnes@mjosmuseet.no

Monika Kurszus Håland
Styremedlem
Aust-Agder museum og arkiv, arkivar
Tlf: 994 32 830
Monika.k.haland@aama.no

Petter Pedryc
Styremedlem
IKA Trøndelag, rådgiver
Tlf: 468 53 864
petter.pedryc@ika-trondelag.no

Vararepresentanter

Lin Øiesvold
1. Vara
IKA Rogaland, Rådgiver
Tlf: 952 15 507
lin.oiesvold@ikarogaland.no

Anette Espelid
2. Vara
IKA Kongsberg, Spesialrådgiver
Tlf: 915 36 240
anette@ikakongsberg.no

Landsmøte i Arkivforbundet event 27/02-2023
location_on Microsoft Teams
message Landsmøte i Arkivforbundet på Microsoft Teams fra 12:00 - 13:30.
event 31/05-2023 - 01/06-2023
location_on Scandic Park hotel Sandefjord
message Privatarkivkonferansen 2023 i Sandefjord
share