Representasjon

Styret i stiftelsen ASTA
Iselin Paulsen, Radar Group
Kjetil Landrog, Arkivforbundet
Vara:
Karianne Schmidt Vindenes, Vestfoldarkivet
Rune Lothe, Interkommunalt arkiv i Hordaland

Styret i ABM- media
Mette Hvål, IKA Kongsberg

Arkivdagen
Heidi Meen, Vestfoldarkivet
Kjetil Landrog, generalsekretær

Den norske Blue Shield-komiteen
Kjetil Landrog, generalsekretær
Ann Tove Manshaus, Vestfoldarkivet

Den norske komiteen for verdens dokumentarv
Mads Langnes, Romsdalsmuseet

Komiteen for Privatarkivkonferansen 2023
Liv Ramskjær, Norges museumsforbund
Kjetil Landrog, generalsekretær
Synne Stavheim, Arkivverket
Karianne Schmidt Vindenes, Vestfoldarkivet
Petra Erdösi, Vestfoldarkivet

KAI-konferansen 2023
Kjetil Landrog, Arkivforbundet
IKA Kongsberg

Fagbladet AKSESS – ABM-media
Heidi Meen, Redaktør, Vestfoldarkivet
Knut Kjosås, IKA Hordaland
Kjetil Landrog, generalsekretær

Arbeidsgruppe utviklingsmidlene – Arkivverket
Kjetil Landrog, generalsekretær

Styringsrådet for Digitalarkivet
Jan Tore Helle, Bergen byarkiv

Samarbeidsrådet for Digitalarkivet
Kjetil Landrog, generalsekretær

share