Nyheter
Arkivforbundet har svart på høring til representantforslaget om omorganisering av Arkivverket

Arkivforbundet har blitt oppfordret om å sende en skriftlig høringsuttalelse vedrørende representantforslaget fra Senterpartiet om organiseringen av Arkivverket, og da særlig statsarkivene. Vi har her lagt ut vårt høringssvar.

Rapport fra Norsk Lydarkivkonferanse

Lydarkivkonferansen er et uformelt nettverk som arrangerer konferanse som møteplass for å styrke kontakten mellom ulike lydarkiv, bibliotek og museer, og til å sette større fokus på kunnskap rundt bevaring og formidling av norske lydopptak. 22.-23. oktober 2018 deltok styremedlemmene Solveig Lindbach Jensen og Marit Stranden på den 14. norsk lydarkivkonferansen på Rockheim i Trondheim.

Gratulerer med verdensdagen for lyd- og filmarkiv

UNESCO markerer 27. oktober for å øke oppmerksomheten for dette arkivmaterialet og behovet for å redde kulturarven for fremtida. Lyd og film dokumenterer viktige minner. Arkivforbundet har bidratt til å sette audiovisuelle arkiver på dagsorden ved vår handlingsplan på audiovisuelt arkivmateriale og er glad for at det nå blir satt i gang handling fra regjeringens side for å bevare lyd- og filmmateriale.

Reisebrev fra IASA-konferansen 2018 i Accra, Ghana

1.-4. oktober 2018 deltok generalsekretær Kjetil Landrog og styremedlem Marit Stranden på The International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) sin 49. årlige konferanse, som denne gangen ble avholdt i Ghanas hovedstad Accra. IASA ble dannet for å fremme internasjonalt samarbeid mellom arkiv som ivaretar audiovisuelt arkivmateriale.

Danske arkivdager event 19/08-2021 - 20/08-2021
location_on Odense, Danmark (ODEON).
message Den danske historie - arkiver fra hverdagsliv til sivilsamfunn i den digital tidsalder
KAI-konferansen event 15/09-2021 - 16/09-2021
location_on Scandic Nidelven, Trondheim
message Tema for årets KAI-konferanse er: Digital transformasjon med arkivbriller.
Norsk Lydarkivkonferanse 2022 event 25/04-2022 - 26/04-2022
location_on Deichman Bjørvika, Oslo
message Norsk Lydarkivkonferanse 2022
share