Nyheter
LLP lyser ut kr 50 000 i stipend for 2011

LLP har gleda av å lyse ut  kr 50 000 i stipend for 2011. Søknadsfrist er 1. august. Både enkeltpersonar og institusjonar kan søke, og føremålet med stipendordninga er at dette skal gå til arkivfagleg vidareutvikling, studieturar, eller til utarbeiding av faglege artiklar og litteratur. Søkjarar må vere tilknytta ein institusjon som er medlem av LLP. […]

Innspelskonferanse til stortingsmeldinga om arkiv

Kulturdepartementet arrangerar innspelskonferanse til stortingsmeldinga om arkiv i Oslo 9. juni. LLP er inviterte til å halde innlegg på konferansen, og me ber med dette våre medlemer om å kome med innspel til oss. Innspel kan sendast på e-post til postmottak@llp.no

Arkivverket tek driftsansvaret for Arkivportalen

  Riksarkivaren har meddelt Stiftelsen Asta at Arkivverket tek på seg ansvaret for drifta av Arkivportalen. Arkivverket tek frå 1. januar 2011 det økonomiske ansvaret for drift og vedlikehald av utstyr, noko som vil seie at Arkivverket vil dekkje meir enn halvparten av dei årlege kostnadane. Stiftelsen Asta vil halde fram med å ha forvaltningsansvaret […]

Landsmøte 2011 – sakspapir

Landsmøtet for 2011 vert arrangert i Tromsø 4. mai kl 9.00. Landsmøtet skal handsame følgjande saker (sakspapir i raud lenkje): Konstituering: Val av møteleiar, referent og representantar til å underskrive protokollen frå møtet. Årsmelding Revidert rekneskap > Redegjering for årsrekneskap Fastsetjing av kontingent Budsjett Handlingsplan Val av styre Val av valkomité på tre medlemer etter […]

share