Nyheter
Innspelskonferanse til stortingsmeldinga om arkiv

Kulturdepartementet arrangerar innspelskonferanse til stortingsmeldinga om arkiv i Oslo 9. juni. LLP er inviterte til å halde innlegg på konferansen, og me ber med dette våre medlemer om å kome med innspel til oss. Innspel kan sendast på e-post til postmottak@llp.no

Arkivverket tek driftsansvaret for Arkivportalen

  Riksarkivaren har meddelt Stiftelsen Asta at Arkivverket tek på seg ansvaret for drifta av Arkivportalen. Arkivverket tek frå 1. januar 2011 det økonomiske ansvaret for drift og vedlikehald av utstyr, noko som vil seie at Arkivverket vil dekkje meir enn halvparten av dei årlege kostnadane. Stiftelsen Asta vil halde fram med å ha forvaltningsansvaret […]

Landsmøte 2011 – sakspapir

Landsmøtet for 2011 vert arrangert i Tromsø 4. mai kl 9.00. Landsmøtet skal handsame følgjande saker (sakspapir i raud lenkje): Konstituering: Val av møteleiar, referent og representantar til å underskrive protokollen frå møtet. Årsmelding Revidert rekneskap > Redegjering for årsrekneskap Fastsetjing av kontingent Budsjett Handlingsplan Val av styre Val av valkomité på tre medlemer etter […]

Formidlingsnettet har ny nettadresse

I samband med flytting av våre nettsider har Formidlingsnettet fått ny nettadresse. Den nye adressa er http://formidling.llp.no

Privatarkivkonferansen 2023 event 31/05-2023 - 01/06-2023
location_on Scandic Park hotel Sandefjord
message Privatarkivkonferansen 2023 i Sandefjord
KAI-konferansen 2023 event 12/09-2023 - 14/09-2023
location_on Quality Hotel Grand Kongsberg
message KAI-konferansen 2023 vil være i Kongsberg
share