Nyheter
Innspelskonferanse til stortingsmeldinga om arkiv

Kulturdepartementet arrangerar innspelskonferanse til stortingsmeldinga om arkiv i Oslo 9. juni. LLP er inviterte til å halde innlegg på konferansen, og me ber med dette våre medlemer om å kome med innspel til oss. Innspel kan sendast på e-post til postmottak@llp.no

Arkivverket tek driftsansvaret for Arkivportalen

  Riksarkivaren har meddelt Stiftelsen Asta at Arkivverket tek på seg ansvaret for drifta av Arkivportalen. Arkivverket tek frå 1. januar 2011 det økonomiske ansvaret for drift og vedlikehald av utstyr, noko som vil seie at Arkivverket vil dekkje meir enn halvparten av dei årlege kostnadane. Stiftelsen Asta vil halde fram med å ha forvaltningsansvaret […]

Landsmøte 2011 – sakspapir

Landsmøtet for 2011 vert arrangert i Tromsø 4. mai kl 9.00. Landsmøtet skal handsame følgjande saker (sakspapir i raud lenkje): Konstituering: Val av møteleiar, referent og representantar til å underskrive protokollen frå møtet. Årsmelding Revidert rekneskap > Redegjering for årsrekneskap Fastsetjing av kontingent Budsjett Handlingsplan Val av styre Val av valkomité på tre medlemer etter […]

Formidlingsnettet har ny nettadresse

I samband med flytting av våre nettsider har Formidlingsnettet fått ny nettadresse. Den nye adressa er http://formidling.llp.no

Indigenous Archives Today and Tomorrow event 18/10-2021 - 19/10-2021
location_on Sámi Cultural Centre Sajos, Enare, Finland
message What is an Indigenous Sámi archive today and in the future? What are the key questions in archiving Sámi Cultural Heritage?
Privatarkivkonferansen 2021 event 08/11-2021 - 09/11-2021
location_on Thon Hotel Storo
message To dagers privatarkivkonferanse
Norsk Lydarkivkonferanse 2022 event 25/04-2022 - 26/04-2022
location_on Deichman Bjørvika, Oslo
message Norsk Lydarkivkonferanse 2022
share