Nyheter
LLP Landsmøte 2012 – Sakspapir

LLP sitt landsmøte 2012 vert avhalde på Britannia Hotell i Trondheim kl 13.00. LLP sitt sekretariat har diverre ikkje endå motteke revidert rekneskap. Revidert rekneskap og budsjett vert lagt ut på våre heimesider så snart det reviderte rekneskapet er motteke frå revisjonsfirmaet. Dagsorden og sakspapir for landsmøte 2012: Konstituering: Val av møteleiar, referent og representantar […]

Florence Declaration for the Preservation of Analogue Photo Archives

Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut tok i 2009 initiativ til å rette fokus på det analoge fotografiet sin verdi og status i ei digital verd. Med «The Florence Declaration of the Preservation of Analogue Photo Archives» har dei utarbeidd tilråingar for bevaring av analoge fotoarkiv. Deklarasjonen kan du lese i sin heilskap her: The […]

Forskingskonferanse i Trondheim 23. april

«ARKIVFORSKING: TRENDAR OG UTFORDRINGAR» Måndag 23. april arrangerar Landslaget for lokal- og privatarkiv og Institutt for arkiv-, bibliotek-, og informasjonsfag (ABI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus forskingskonferansen «Arkivforsking: trendar og utfordringar» på Britannia Hotell i Trondheim. Professor Karen Anderson frå Mittuniversitetet i Sverige, vil opne konferansen med foredraget «Trends and challenges in international archival/recordkeeping research» […]

LLP 25 år – Jubileumsseminar

I høve LLP sitt 25-års jubileum har me gleda av å ynskje velkomen til jubileumsseminar på Britannia Hotell i Trondheim 23.-25. april 2012. Seminaret vil starte 23. april kl 18.00 med mottaking på Arkivsenteret Dora med enkel servering, velkomst, og omsyning på arkivsenteret. Måndag 23. april arrangerar LLP og Høgskolen i Oslo og Akershus forskingskonferansen […]

Webinar Arkivdagen i Norge event 30/04-2024
location_on Teams
share