Nyheter
Florence Declaration for the Preservation of Analogue Photo Archives

Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut tok i 2009 initiativ til å rette fokus på det analoge fotografiet sin verdi og status i ei digital verd. Med «The Florence Declaration of the Preservation of Analogue Photo Archives» har dei utarbeidd tilråingar for bevaring av analoge fotoarkiv. Deklarasjonen kan du lese i sin heilskap her: The […]

Forskingskonferanse i Trondheim 23. april

«ARKIVFORSKING: TRENDAR OG UTFORDRINGAR» Måndag 23. april arrangerar Landslaget for lokal- og privatarkiv og Institutt for arkiv-, bibliotek-, og informasjonsfag (ABI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus forskingskonferansen «Arkivforsking: trendar og utfordringar» på Britannia Hotell i Trondheim. Professor Karen Anderson frå Mittuniversitetet i Sverige, vil opne konferansen med foredraget «Trends and challenges in international archival/recordkeeping research» […]

LLP 25 år – Jubileumsseminar

I høve LLP sitt 25-års jubileum har me gleda av å ynskje velkomen til jubileumsseminar på Britannia Hotell i Trondheim 23.-25. april 2012. Seminaret vil starte 23. april kl 18.00 med mottaking på Arkivsenteret Dora med enkel servering, velkomst, og omsyning på arkivsenteret. Måndag 23. april arrangerar LLP og Høgskolen i Oslo og Akershus forskingskonferansen […]

Søk støtte til arbeid med privatarkiv

Me minnar om Norsk Kulturråd si støtteordning for privatarkiv. Institusjonar som arbeider med å bevare og gjere tilgjengelegg privatarkiv, kan søke Kulturrådet om støtte innan 15. mars 2012. På statsbudsjettet for 2012 vart det vidareført ei støtteordning for privatarkiv som ledd i Kulturrådet sitt ansvar for å tilretteleggje og koordinere arbeidet med arkiv frå privat […]

Privatarkivkonferansen 2023 event 31/05-2023 - 01/06-2023
location_on Scandic Park hotel Sandefjord
message Privatarkivkonferansen 2023 i Sandefjord
KAI-konferansen 2023 event 12/09-2023 - 14/09-2023
location_on Quality Hotel Grand Kongsberg
message KAI-konferansen 2023 vil være i Kongsberg
share