Nyheter
Arkivforbundet har blitt lyttet til

I utredningen av oppgave- og ansvarsfordelingen mellom forvaltningsnivåene på kulturområdet har regjeringen kommet frem til at de støtter Arkivforbundet sine synspunkter om at prosjekt- og utviklingsmidlene blir opprettholdt på statlig nivå. – Dette er gledelig. Prosjekt- og utviklingsmidlene er det viktigste insentivet i arkivsektoren for å støtte opp om utvikling i sektoren, og det har hatt en stor betydning for en rekke nasjonale satsinger, sier generalsekretær i Arkivforbundet Kjetil Landrog.

Arkivforbundet har svart på høring til representantforslaget om omorganisering av Arkivverket

Arkivforbundet har blitt oppfordret om å sende en skriftlig høringsuttalelse vedrørende representantforslaget fra Senterpartiet om organiseringen av Arkivverket, og da særlig statsarkivene. Vi har her lagt ut vårt høringssvar.

Rapport fra Norsk Lydarkivkonferanse

Lydarkivkonferansen er et uformelt nettverk som arrangerer konferanse som møteplass for å styrke kontakten mellom ulike lydarkiv, bibliotek og museer, og til å sette større fokus på kunnskap rundt bevaring og formidling av norske lydopptak. 22.-23. oktober 2018 deltok styremedlemmene Solveig Lindbach Jensen og Marit Stranden på den 14. norsk lydarkivkonferansen på Rockheim i Trondheim.

Gratulerer med verdensdagen for lyd- og filmarkiv

UNESCO markerer 27. oktober for å øke oppmerksomheten for dette arkivmaterialet og behovet for å redde kulturarven for fremtida. Lyd og film dokumenterer viktige minner. Arkivforbundet har bidratt til å sette audiovisuelle arkiver på dagsorden ved vår handlingsplan på audiovisuelt arkivmateriale og er glad for at det nå blir satt i gang handling fra regjeringens side for å bevare lyd- og filmmateriale.

Landsmøte event 08/04-2021
location_on Microsoft Teams
message Landsmøtet til Arkivforbundet - 13:00-15:00
Norsk Lydarkivkonferanse 2021 event 12/04-2021 - 13/04-2021
location_on Deichman Bjørvika, Oslo
message Norsk Lydarkivkonferanse 2021
Danske arkivdager event 01/06-2021 - 02/06-2021
location_on Odense, Danmark (ODEON).
message Den danske historie - arkiver fra hverdagsliv til sivilsamfunn i den digital tidsalder
share