Nyheter
Arkivmeldinga er lagt fram

Den første eigne stortingsmeldinga om arkiv vart i dag lagt fram av Kulturminister Hadia Tajik under ei pressekonferanse i Riksarkivet sine lokale. Meldinga kan du lese her: Meld. St. 7 (2012-2013), Arkiv

Arkivmeldinga vert lagt fram

Den lenge varsla Stortingsmeldinga om arkiv er endeleg klar. Kulturminister Hadia Tajik legg fram meldinga under ei pressekonferanse i Riksarkivet sine lokale, fredag 9. november kl 13.30. LLP vil vere tilstade når hendinga finn stad, representert ved nestleiar Torleif Lind.

LLP i budsjetthøyring hjå Stortinget sin Familie- og kulturkomite

LLP har i dag delteke ved budsjetthøyringar hjå Stortinget sin Familie- og kulturkomite. Ellen Røsjø la på vegne av LLP fram våre innspel til regjeringa sitt forslag til statsbudsjett for 2013. Budsjettforslaget for 2013 synte eit tilskot til arkivføremål på kr 359, 5 millionar kr. Av desse går 316 mill til det statlege Arkivverket – ei […]

Reisedagbok frå ICA-kongressen i Brisbane – Ellen Røsjø

Ellen Røsjø representerte LLP, i tillegg til Oslo byarkiv, ved ICA-kongressen 2012 i Brisbane, Australia. Her fylgjer hennar reisedagbok frå opphaldet.   Jeg reiste 17. august fra Oslo og fikk følge med Kåre Olsen og Inge Manfred Bjørlin, mellomlanding i Hong kong og var framme i Brisbane rundt midnatt lørdag 18. august. Jeg reiste hjem igjen […]

share