Nyheter
LLP si fråsegn til Kulturutgreiinga 2014

Me syner til Kulturutgreiinga 2014 som er sett ned av regjeringa for å utgreie kulturpolitikken i Noreg etter 2005 og som skal kome fram til dei viktigaste utfordringane som kulturpolitikken står ovanfor dei komande år. Vurderingane dei kjem fram til skal leggjast fram i form av ei NOU i januar 2013. Utvalet oppmoda LLP til […]

LLP Landsmøte 2012 – Sakspapir

LLP sitt landsmøte 2012 vert avhalde på Britannia Hotell i Trondheim kl 13.00. LLP sitt sekretariat har diverre ikkje endå motteke revidert rekneskap. Revidert rekneskap og budsjett vert lagt ut på våre heimesider så snart det reviderte rekneskapet er motteke frå revisjonsfirmaet. Dagsorden og sakspapir for landsmøte 2012: Konstituering: Val av møteleiar, referent og representantar […]

Florence Declaration for the Preservation of Analogue Photo Archives

Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut tok i 2009 initiativ til å rette fokus på det analoge fotografiet sin verdi og status i ei digital verd. Med «The Florence Declaration of the Preservation of Analogue Photo Archives» har dei utarbeidd tilråingar for bevaring av analoge fotoarkiv. Deklarasjonen kan du lese i sin heilskap her: The […]

Forskingskonferanse i Trondheim 23. april

«ARKIVFORSKING: TRENDAR OG UTFORDRINGAR» Måndag 23. april arrangerar Landslaget for lokal- og privatarkiv og Institutt for arkiv-, bibliotek-, og informasjonsfag (ABI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus forskingskonferansen «Arkivforsking: trendar og utfordringar» på Britannia Hotell i Trondheim. Professor Karen Anderson frå Mittuniversitetet i Sverige, vil opne konferansen med foredraget «Trends and challenges in international archival/recordkeeping research» […]

Danske arkivdager event 19/08-2021 - 20/08-2021
location_on Odense, Danmark (ODEON).
message Den danske historie - arkiver fra hverdagsliv til sivilsamfunn i den digital tidsalder
KAI-konferansen event 15/09-2021 - 16/09-2021
location_on Scandic Nidelven, Trondheim
message Tema for årets KAI-konferanse er: Digital transformasjon med arkivbriller.
Norsk Lydarkivkonferanse 2022 event 25/04-2022 - 26/04-2022
location_on Deichman Bjørvika, Oslo
message Norsk Lydarkivkonferanse 2022
share