Nyheter
Arkivmeldinga vert lagt fram

Den lenge varsla Stortingsmeldinga om arkiv er endeleg klar. Kulturminister Hadia Tajik legg fram meldinga under ei pressekonferanse i Riksarkivet sine lokale, fredag 9. november kl 13.30. LLP vil vere tilstade når hendinga finn stad, representert ved nestleiar Torleif Lind.

LLP i budsjetthøyring hjå Stortinget sin Familie- og kulturkomite

LLP har i dag delteke ved budsjetthøyringar hjå Stortinget sin Familie- og kulturkomite. Ellen Røsjø la på vegne av LLP fram våre innspel til regjeringa sitt forslag til statsbudsjett for 2013. Budsjettforslaget for 2013 synte eit tilskot til arkivføremål på kr 359, 5 millionar kr. Av desse går 316 mill til det statlege Arkivverket – ei […]

Reisedagbok frå ICA-kongressen i Brisbane – Ellen Røsjø

Ellen Røsjø representerte LLP, i tillegg til Oslo byarkiv, ved ICA-kongressen 2012 i Brisbane, Australia. Her fylgjer hennar reisedagbok frå opphaldet.   Jeg reiste 17. august fra Oslo og fikk følge med Kåre Olsen og Inge Manfred Bjørlin, mellomlanding i Hong kong og var framme i Brisbane rundt midnatt lørdag 18. august. Jeg reiste hjem igjen […]

Rapport frå studietur til Kanada – Karin Gjelsten

RAPPORT, STUDIETUR TIL KANADA, 23. – 29. JUNI 2012 Karin Gjelsten vart i juni 2012 innvilga kr 5000 i reisestøtte frå LLP for å vitje sentrale institusjonar knytta til det kanadiske arkivmiljøet. Her er hennar rapport frå den innhaldsrike turen. Først vil jeg takke Arkivarforeningen og Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) for økonomisk støtte […]

Privatarkivkonferansen 2023 event 31/05-2023 - 01/06-2023
location_on Scandic Park hotel Sandefjord
message Privatarkivkonferansen 2023 i Sandefjord
KAI-konferansen 2023 event 12/09-2023 - 14/09-2023
location_on Quality Hotel Grand Kongsberg
message KAI-konferansen 2023 vil være i Kongsberg
share