Nyheter
Arkivmeldinga – LLP sitt innlegg for Stortinget sin familie- og kulturkomite

LLP deltok tysdag 22. januar i komitehøyringar hjå Stortinget sin familie- og kulturkomite vedkomande stortingsmeldinga om arkiv. Komiteen er sakshandsamar for arkivmeldinga og skal legge fram si innstilling for Stortinget komande vår. Styreleiar Karin Gjelsten og tidlegare styreleiar Ellen Røsjø møtte komiteen på vegne av LLP. Komiteen fekk utdelt eit skriftleg dokument til vidare sakshandsaming […]

6 NA – Føreslå kandidatar til arkivmøtet sin formidlingspris

Det 6. norske arkivmøte vert i år arrangert i Ålesund 17. – 19. april. Arrangementskomiteen har i år beslutta å dele ut ein formidlingspris, og vonar dette vert ei fast hending på arkivmøta som finn stad annakvart år. Det er arrangementskomiteen som er jury, og prisen er ein kunstgjenstand. Alle som ynskjer det, kan føreslå […]

Arkivmeldinga – høyringar i Stortinget sin familie- og kulturkomite

Tysdag 22. januar arrangerar Stortinget sin familie- og kulturkomite opne høyringar i samband med handsaminga av stortingsmeldinga om arkiv, som vart lagt fram av Kulturdepartementet 9. november 2012. LLP vil delta på desse for å legge fram våre reaksjonar på meldinga. Høyringsprogram (ekstern peikar)  

Høyringssvar – nye bevarings- og kassasjonsreglar for kommunar og fylkeskommunar

Riksarkivaren sende i slutten av juni 2012 forslag til nye bevarings- og kassasjonsbestemmelsar for kommunar og fylkeskommunar ut på høyring. LLP er ein av høyringsinstansane og har no levert sitt høyringssvar. Dette kan du lese her: LLP – høyringssvar vedkomande nye bevarings- og kassasjonsbestemmelsar Høyringsdokument: Høyringsnotat frå Riksarkivaren Riksarkivaren sitt utkast til nytt regelverk   […]

share