Nyheter
Arkivmeldinga vert lagt fram

Den lenge varsla Stortingsmeldinga om arkiv er endeleg klar. Kulturminister Hadia Tajik legg fram meldinga under ei pressekonferanse i Riksarkivet sine lokale, fredag 9. november kl 13.30. LLP vil vere tilstade når hendinga finn stad, representert ved nestleiar Torleif Lind.

LLP i budsjetthøyring hjå Stortinget sin Familie- og kulturkomite

LLP har i dag delteke ved budsjetthøyringar hjå Stortinget sin Familie- og kulturkomite. Ellen Røsjø la på vegne av LLP fram våre innspel til regjeringa sitt forslag til statsbudsjett for 2013. Budsjettforslaget for 2013 synte eit tilskot til arkivføremål på kr 359, 5 millionar kr. Av desse går 316 mill til det statlege Arkivverket – ei […]

Reisedagbok frå ICA-kongressen i Brisbane – Ellen Røsjø

Ellen Røsjø representerte LLP, i tillegg til Oslo byarkiv, ved ICA-kongressen 2012 i Brisbane, Australia. Her fylgjer hennar reisedagbok frå opphaldet.   Jeg reiste 17. august fra Oslo og fikk følge med Kåre Olsen og Inge Manfred Bjørlin, mellomlanding i Hong kong og var framme i Brisbane rundt midnatt lørdag 18. august. Jeg reiste hjem igjen […]

Rapport frå studietur til Kanada – Karin Gjelsten

RAPPORT, STUDIETUR TIL KANADA, 23. – 29. JUNI 2012 Karin Gjelsten vart i juni 2012 innvilga kr 5000 i reisestøtte frå LLP for å vitje sentrale institusjonar knytta til det kanadiske arkivmiljøet. Her er hennar rapport frå den innhaldsrike turen. Først vil jeg takke Arkivarforeningen og Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) for økonomisk støtte […]

Indigenous Archives Today and Tomorrow event 18/10-2021 - 19/10-2021
location_on Sámi Cultural Centre Sajos, Enare, Finland
message What is an Indigenous Sámi archive today and in the future? What are the key questions in archiving Sámi Cultural Heritage?
Privatarkivkonferansen 2021 event 08/11-2021 - 09/11-2021
location_on Thon Hotel Storo
message To dagers privatarkivkonferanse
Norsk Lydarkivkonferanse 2022 event 25/04-2022 - 26/04-2022
location_on Deichman Bjørvika, Oslo
message Norsk Lydarkivkonferanse 2022
share