Nyheter
Arkivorganisasjonane held fellesmøte om arkivmeldinga

Måndag 19. november held LLP saman med dei andre arkivorganisasjonane møte om arkivmeldinga som vart lagt fram 9. november. Føremålet med møtet er å saman kome fram til ein strategi for vidare oppfylgjing av meldinga. LLP vil gjerne ha innspel frå medlemer. Desse kan sendast på e-post til postmottak@llp.no LLP vil og snarleg kome med […]

Arkivmeldinga er lagt fram

Den første eigne stortingsmeldinga om arkiv vart i dag lagt fram av Kulturminister Hadia Tajik under ei pressekonferanse i Riksarkivet sine lokale. Meldinga kan du lese her: Meld. St. 7 (2012-2013), Arkiv

Arkivmeldinga vert lagt fram

Den lenge varsla Stortingsmeldinga om arkiv er endeleg klar. Kulturminister Hadia Tajik legg fram meldinga under ei pressekonferanse i Riksarkivet sine lokale, fredag 9. november kl 13.30. LLP vil vere tilstade når hendinga finn stad, representert ved nestleiar Torleif Lind.

LLP i budsjetthøyring hjå Stortinget sin Familie- og kulturkomite

LLP har i dag delteke ved budsjetthøyringar hjå Stortinget sin Familie- og kulturkomite. Ellen Røsjø la på vegne av LLP fram våre innspel til regjeringa sitt forslag til statsbudsjett for 2013. Budsjettforslaget for 2013 synte eit tilskot til arkivføremål på kr 359, 5 millionar kr. Av desse går 316 mill til det statlege Arkivverket – ei […]

Danske arkivdager event 19/08-2021 - 20/08-2021
location_on Odense, Danmark (ODEON).
message Den danske historie - arkiver fra hverdagsliv til sivilsamfunn i den digital tidsalder
KAI-konferansen event 15/09-2021 - 16/09-2021
location_on Scandic Nidelven, Trondheim
message Tema for årets KAI-konferanse er: Digital transformasjon med arkivbriller.
Norsk Lydarkivkonferanse 2022 event 25/04-2022 - 26/04-2022
location_on Deichman Bjørvika, Oslo
message Norsk Lydarkivkonferanse 2022
share