Nyheter
Privatarkivkonferanse 3. – 4. juni. Program og påmelding

LLP, Norsk Kulturråd og Riksarkivaren har gleda av å invitere til privatarkivkonferanse på Rica Park Hotel i Sandefjord 3. – 4. juni. Tema for konferansen er kystkulturdokumentasjon, arkivpolitikk og koordinering av privatarkivarbeid. Program Sesjonen Kystkulturdokumentasjon gir en bred presentasjon av kilder til kystkultur. Flertallet av landets fylker ligger ved kysten, og arkivmaterialet fra de ulike virksomhetene gjenspeiler […]

Innstilling om arkivmeldinga levert til Stortinget

Stortinget sin familie- og kulturkomite har i dag sendt si innstilling om arkivmeldinga til stortinget. Opposisjonen beståande av Høgre, Framstegspartiet og Kristeleg folkeparti kritiserar meldinga for å vere svak i høve strategiar for å styrke privatarkiva og meiner det er overraskande at regjeringa ikkje nyttar mogelegheiten arkivmeldinga gjev til å stake ut ein ny og […]

Oppstartsmøte om det neste kulturløftet 6. mars

Kulturminister Hadia Tajik har invitert ei rekkje organisasjonar innan kultur- og frivillighetsfeltet til oppstartsmøte om det neste kulturløftet. LLP vil vere representert og kome med innspel på møtet, som finn stad på Dansens Hus i Oslo 6. mars. Oppstartsmøtet er starten på ein serie med innspelsmøter som skal arrangerast i alle landet sine fylke i […]

Invitasjon til Det 6. norske arkivmøte

Det 6. Norske Arkivmøte finn stad i Ålesund på Rica Parken Hotel 17.-19. april 2013. Dei norske arkivmøta vert arrangert annakvart år for alle arkivtilsette og arkivinteresserte I Noreg. Arrangementet er eit samarbeid mellom Norsk Kulturråd, Riksarkivaren, Landslaget for lokal- og privatarkiv og Norsk Arkivråd. Invitasjon, program og påmeldingsinformasjon: Invitasjon til Det 6. norske arkivmøte

share