Nyheter
LLP sitt styre for komande periode

Landsmøtet i LLP gjekk fredag 19. april einstemmig inn for valkomiteens innstilling til styre for komande periode. Karin Gjelsten ved Bergen Byarkiv er gjenvald som styreleiar for perioden 2013-2015. Det er styret i LLP som vel nestleiar. Konstituerande styremøte skal haldast i Oslo 22. mai. LLP sitt styre Karin Gjelsten. Styreleiar. 2013-2015 Bergen Byarkiv Tlf: […]

LLP lyser ut stipend på kr. 30 000

LLP har gleda av å lyse ut stipend for 2013 på kr 30 000, med søknadsfrist 1. august 2013. Både enkeltpersonar og institusjonar kan søke, og føremålet med stipendordninga er at dette skal gå til arkivfagleg vidareutvikling, studieturar, eller til utarbeiding av faglege artiklar og litteratur. LLP sitt styre har utarbeidd statuttar for stipendordninga. Søknaden […]

LLP tilbyr no personlege medlemskap

Landsmøtet til LLP vedtok fredag 19. april einstemmig å føreta ei vedtektsendring slik at  alle som har interesse for arkiv og som ynskjer å støtte LLP sitt arbeid no kan melde seg inn i LLP som einskildmedlem. Vedtektene har tidlegare sagt at berre personar som er fagleg tilsett ved institusjonar som er fullt medlem av LLP […]

Stortinget handsamar arkivmeldinga

Stortingsmeldinga om arkiv vert handsama av Stortinget i dag, torsdag 4. april kl 10.00. Arkivmeldinga er første sak på dagsorden, og det er høve til å følgje denne direkte frå Stortinget sitt nettfjernsyn. Meldinga vart fremja i statsråd 9. november 2012, og har vore til handsaming i Stortinget sin familie- og kulturkomite fram til 14. […]

share