Nyheter
Oppstartsmøte om det neste kulturløftet 6. mars

Kulturminister Hadia Tajik har invitert ei rekkje organisasjonar innan kultur- og frivillighetsfeltet til oppstartsmøte om det neste kulturløftet. LLP vil vere representert og kome med innspel på møtet, som finn stad på Dansens Hus i Oslo 6. mars. Oppstartsmøtet er starten på ein serie med innspelsmøter som skal arrangerast i alle landet sine fylke i […]

Invitasjon til Det 6. norske arkivmøte

Det 6. Norske Arkivmøte finn stad i Ålesund på Rica Parken Hotel 17.-19. april 2013. Dei norske arkivmøta vert arrangert annakvart år for alle arkivtilsette og arkivinteresserte I Noreg. Arrangementet er eit samarbeid mellom Norsk Kulturråd, Riksarkivaren, Landslaget for lokal- og privatarkiv og Norsk Arkivråd. Invitasjon, program og påmeldingsinformasjon: Invitasjon til Det 6. norske arkivmøte

«Stemmer» er tema for Arkivdagen 2013

Tema for Arkivdagen 2013 i november er «Stemmer». Eit ope tema, men likevel sjølvsagt i eit år der me feirar både stemmeretten og det norske språkmangfaldet. Arkiva dokumenterer ikkje berre stemmerett og kampen for denne, men inneheld millionar av stemmer frå fortida. Alle desse stemmene representerar eit språk. Korleis ein heile tida har nytta språket […]

Privatarkivkonferanse i juni

Landslaget for lokal- og privatarkiv, Norsk Kulturråd og Riksarkivet arrangerar 3.- 4. juni 2013 privatarkivkonferanse i Sandefjord. Konferansen vil finne stad på Sandefjord Park Hotel. Tema for konferansen vil vere kystkultur, arkivpolitikk og koordinering av privatarkivarbeid. Påmeldingsfrist er 19. april 2013. Meir informasjon med fagleg program kjem snarleg.

Privatarkivkonferansen 2021 event 08/11-2021 - 09/11-2021
location_on Thon Hotel Storo
message To dagers privatarkivkonferanse
Norsk Lydarkivkonferanse 2022 event 25/04-2022 - 26/04-2022
location_on Deichman Bjørvika, Oslo
message Norsk Lydarkivkonferanse 2022
share