Nyheter
Stemmer – Arkivdagen 2013

Som vanlig arrangeres Arkivdagen i november. Det er også i år felles tema i Norge: Stemmer. Flere institusjoner er allerede i gang med planleggingen. Det gjør det enklere å gjøre avtaler om samarbeid og å informere om arrangementene i god tid på forhånd. I år som de siste årene samarbeider Riksarkivaren, LLP og Norsk kulturråd om et felles informasjonsopplegg for […]

Nordisk arkivformidlingskonferanse 2013

Landslaget for lokal- og privatarkiv, Norsk Kulturråd og Riksarkivaren i samarbeid med ein nordisk fagkomité arrangerar ein nordisk arkivformidlingskonferanse på møtesenteret KS agenda i Oslo. Konferansen finn stad 24. – 25. oktober. Me ønskjer å gjere opp status for arkivformidlingsfeltet i Norden. Kva har me oppnådd? Kvar går vegen vidare? Kva er dei viktigaste trendane, […]

«Mellom barken og veden, eller von i hengande snøre?» – av Karin Gjelsten

LLP arrangerte 3.- 4. juni privatarkivkonferanse i Sandefjord, i samarbeid med Kulturrådet og Riksarkivaren. Styreleiar Karin Gjelsten var invitert til å halde innlegg om LLP si rolle som pådrivar for å få etablert ordninga og om LLP si rolle, vurdering og vidare utvikling av støtteordninga for privatarkiv. Her kan du lese innlegget hennar: Mellom barken […]

Arkivmeldinga: LLP inn i SAMDOK-prosjektet sine arbeidsgrupper

Riksarkivaren starta i januar 2013 opp arbeidet med oppfølgjing av arkivmeldinga, eit prosjekt som har fått namnet SAMDOK (samla samfunnsdokumentasjon). SAMDOK er delt inn i tre delprosjekt, eitt for kvart satsingsområde; kommunale arkiv, privatarkiv og arkiv i e-forvalting. LLP har tidlegare delteke på dialogmøter om oppfølgjing av meldinga, og det skal no etablerast arbeidsgrupper for […]

Privatarkivkonferansen 2021 event 08/11-2021 - 09/11-2021
location_on Thon Hotel Storo
message To dagers privatarkivkonferanse
Norsk Lydarkivkonferanse 2022 event 25/04-2022 - 26/04-2022
location_on Deichman Bjørvika, Oslo
message Norsk Lydarkivkonferanse 2022
share