Nyheter
Sterk bekymring for endringar i støtteordninga for privatarkiv

Frå 2014 er det ikkje lenger høve for arkivinstitusjonar å søkje prosjektmidlar frå støtteordninga for privatarkiv. Støtteordninga vart oppretta i 2010, gjennom ABM-utvikling og seinare gjennom Kulturrådet, som eit tiltak grunna i behovet for ein meir heilskapeleg samfunnsdokumentasjon der ein ser arbeidet med private og offentlege arkiv meir i samanheng, og der både arkivinstitusjonar og […]

Nordisk arkivformidlingskonferanse utsett til mars 2014

Arrangørane Norsk kulturråd, Riksarkivet og Landslaget for lokal- og privatarkiv seier seg leie for at ein ser seg nøydde til å utsetje den nordiske arkivformidlingskonferansen til mars 2014. Ein av grunnane til utsetjinga er at nokre av keynote-talarane diverre meldte avbod i sommar. Ny dato og program for konferansen vil bli klart i løpet av hausten. […]

30 000 kr delt ut i stipend for 2013

LLP sitt styre handsama innkomne søknader om stipend for 2013 på styremøte 20. august. 30 000 kroner var lyst ut. Drammen byarkiv vart løyvd 10 000 kr til studiereise til Sverige. Målet med reisa er å tileigne seg kunnskap om svenske kommunar og arkivinstitusjonar, og å få inspirasjon og idear om tenester, prosessar og løysingar […]

Kulturarvsamarbeid med Polen og partnerskapsseminar i Warszawa

Det er framleis ledige plassar til partnerskapsseminaret Warszawa 20. august. Det polske utanriksdepartementet inviterar norsk kulturarvsektor til partnerskapsseminar i Warszawa. Gjennom EØS-midlane og kulturarvprogrammet i Polen lysast det ut 75 millionar euro til restaureringsprosjekt, vedlikehald av arkiv og digitaliseringsprosjekt. Her finst det gode mulegheiter for prosjektsamarbeid for norske arkiv. Les invitasjonen: Invitasjon til partnerskapsseminar i […]

Danske arkivdager event 19/08-2021 - 20/08-2021
location_on Odense, Danmark (ODEON).
message Den danske historie - arkiver fra hverdagsliv til sivilsamfunn i den digital tidsalder
KAI-konferansen event 15/09-2021 - 16/09-2021
location_on Scandic Nidelven, Trondheim
message Tema for årets KAI-konferanse er: Digital transformasjon med arkivbriller.
Norsk Lydarkivkonferanse 2022 event 25/04-2022 - 26/04-2022
location_on Deichman Bjørvika, Oslo
message Norsk Lydarkivkonferanse 2022
share