Nyheter
God jul og godt nytt år frå LLP!

  Landslaget for lokal- og privatarkiv ynskjer alle medlemer og vener  god jul og godt nytt år!    

LLP avviklar tre utval

LLP sitt styre vedtok på styremøte 28. november å avvikle tre av LLP sine utval med verknad frå 1. januar 2014. Dei tre utvala er Forskings- og utdanningsutvalet, Formidlingsutvalet og Formidlingsnettverket. Forskings- og utdanningsutvalet har hatt som oppgåve å følgje opp utdanningsinstilbod ved universitet og høgskular, arrangere kurs og å vere støttespelar for forskingsprosjektet som […]

Stiftelsen Asta søkjer dagleg leiar

Stiftelsen Asta er en privat næringsstiftelse som er opprettet av Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) og drives i samarbeid med Riksarkivaren.Stiftelsen har ansvaret for utvikling og distribusjon av informasjonssystemet Asta, som er en felles nasjonal standard for registrering, distribusjon og fremfinning av arkivinformasjon. Asta er et komplett system for håndtering av historiske arkiver, og […]

Elevmapper skal ikkje til Riksarkivet

Dei siste dagar har fleire aviser, mellom anna Verdens Gang, Bergens Tidende og Dagsavisen skrive om elevmapper. Media har her meldt om forskriftsendringar som seier at elevmapper for framtida skal bevarast hjå Riksarkivet, noko som har danna grunnlag for misforståingar. Endringane i regelverket for bevaring og kassasjon for kommunar og fylkeskommunar som media har omtalt, […]

Danske arkivdager event 19/08-2021 - 20/08-2021
location_on Odense, Danmark (ODEON).
message Den danske historie - arkiver fra hverdagsliv til sivilsamfunn i den digital tidsalder
KAI-konferansen event 15/09-2021 - 16/09-2021
location_on Scandic Nidelven, Trondheim
message Tema for årets KAI-konferanse er: Digital transformasjon med arkivbriller.
Norsk Lydarkivkonferanse 2022 event 25/04-2022 - 26/04-2022
location_on Deichman Bjørvika, Oslo
message Norsk Lydarkivkonferanse 2022
share