Nyheter
Høyringsuttale – forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og helsearkivforskriften

Helse- og omsorgsdepartementet sendte i desember 2013 forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og helsearkivforskrifta ut på høyring. Norsk helsearkiv skal etablerast som ei ny ening innanfor det statlege Arkivverket. Eininga vil på same måte som andre einingar i Arkivverket, vere underlagt Riksarkivarens myndigheit til å styre og organisere verksemda. Eininga Norsk helsearkiv skal forvalte Helsearkivregisteret, […]

LLP sitt styre for perioden 2014-2016

LLP arrangerte landsmøte i Oslo 18. mars. Valkomiteens si innstilling til styre for den neste perioden vart einstemmig vedteke. Leiar Karin Gjelsten og nestleiar Tom Oddby, styremedlemene Turid Holen og Ole Martin Rønning var ikkje på val. Cecilie Lintoft og Mads Langnes vart gjenvalde for ein ny periode. Petter Høiaas, IKA Kongsberg, er ny styremedlem […]

Aalborg Universitet inviterar til MIR-seminar 3. april

Invitation til MIR seminar torsdag den 3. april 2014 kl. 10.00-16.00 på IVA Birketinget 6 i København Strategier, organisation og tilgængeliggørelse i records management og arkiver                       Det første hold studerende på MIR (Master i Informationsforvaltning og Records management) er blevet færdige. Aalborg Universitet/IVA vil gerne invitere til […]

Opent for nominasjonar til Norges dokumentarv

No kan du nominere dokument, arkivseriar eller arkiv til Norges dokumentarv. Nominasjonsfristen er 20. juni. Norges dokumentarv er den norske delen av UNESCO sitt Memory of the World-register. Norges dokumentarv skal synleggjere kulturarv i Noreg i form av mellom anna dokument, arkiv, manuskript og audiovisuelt materiale. Les meir om korleis du kan nominere og få […]

Danske arkivdager event 19/08-2021 - 20/08-2021
location_on Odense, Danmark (ODEON).
message Den danske historie - arkiver fra hverdagsliv til sivilsamfunn i den digital tidsalder
KAI-konferansen event 15/09-2021 - 16/09-2021
location_on Scandic Nidelven, Trondheim
message Tema for årets KAI-konferanse er: Digital transformasjon med arkivbriller.
Norsk Lydarkivkonferanse 2022 event 25/04-2022 - 26/04-2022
location_on Deichman Bjørvika, Oslo
message Norsk Lydarkivkonferanse 2022
share