Nyheter
Arkivdagen 8. november

På Arkivdagen inviterer arkivinstitusjonar deg inn i magasina, til å høyre foredrag eller besøke utstillingar som viser deg dokument og foto du aldri har sett før. Arkivdagen er eit samarbeid mellom arkiv i hele Norden og omfattar alle type arkivinstitusjoner. Tema for Arkivdagen har mellom anna vore Ver og klima (2010), Protest (2011), Møteplassar (2012) og Stemmer (2013). I 2014 er det ikkje […]

«Call for papers» – LLP sin landsmøtekonferanse 2015

LLP arrangerer arkivfaglig landsmøtekonferanse i Bergen 13.-14. april 2015. Overordnet tema er privatarkiv (dag 1) og kommunale arkiver (dag 2). Konferansen tilbyr en felles arena for praktikere og forskere som er interessert i å utvikle og formidle kunnskap innen arkivfeltet. Vi ønsker i den anledning å få innspill til aktuelle og ønskede tema eller konkrete foredrag. Ideer […]

Framleis ledige plassar til fagdag: «Arkiv i museum – Ut av mørket og fram til brukarane»

Arkiv som er skapte av private organisasjonar, bedrifter og av enkeltpersonar er heilt sentrale element i samfunnet sitt minne. Utan privatarkiva blir kildegrunnlaget for kunnskap om og analyse av kultur og samfunnsutvikling sterkt mangelfullt og skeivt. Det har difor, frå framlegget til arkivlova i 1987 og fram til regjeringa si melding om arkiv i 2013, […]

LLP lyser ut stipend for 2014 på kr 30 000

LLP  lyser med dette ut stipend for 2014 på kr 30 000. Søknadsfristen er sett til 1. oktober 2014. Både enkeltpersonar og institusjonar kan søke, og føremålet med stipendordninga er at dette skal gå til arkivfagleg vidareutvikling, studieturar, eller til utarbeiding av faglege artiklar og litteratur. LLP sitt styre har utarbeidd statuttar for stipendordninga. Søknaden […]

share