Nyheter
Hege H. Liadal: «Useriøst å sette høringsfristen midt på sommeren»

Statsråd Torhild Widvey mottok for en uke siden utredningen om Norsk Kulturråd, og har nå sendt denne ut på høring med høringsfrist 15.august. Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsperson Hege Haukeland Liadal krever nå at høringsfristen utsettes til 15.september. – Det er useriøst og uhørt å sette høringsfristen på utredningen om Kulturrådet til 15.august. Dette er midt i […]

Gjennomgang av Kulturrådet er klar

Kulturdepartementet sette i desember 2013 ned ei utgreiingsgruppe med oppgåve å gjennomgå Kulturrådet si organisering og oppgåvesamansetning. Gruppa har no levert sine vurderingar og tilrådingar i ein rapport som vart overlevert Kulturminister Torhild Widvey måndag 2. juni. På arkivfeltet tilrår utgreiingsgruppa at arkivutviklingsfeltet vert overført til Riksarkivaren. «Utredningsgruppen mener at det er viktig med en avklaring […]

Protokoll – Landsmøte 2014

LLP sitt landsmøte vart arrangert i Oslo 18. mars. Du kan no lese den underskrivne landsmøteprotokollen. Protokoll – landsmøte 2014 Saksdokument

LLP sin arkivformidlingsblogg vert avvikla

LLP vedtok på styremøte 28. november 2013 å avvikle det tidlegare formidlingsnettverket til LLP. Formidlingsnettverket vart etablert i samband med det 4. norske arkivmøtet i 2009, og kom til uttrykk gjennom bloggen «Formidlingsnettet». Målsettinga var at ein i større grad skulle kunne dele erfaringar og kunnskap om formidling. Bakgrunnen for opprettinga av Formidlingsnettverket var eit treårig prosjekt […]

Landsmøte event 08/04-2021
location_on Microsoft Teams
message Landsmøtet til Arkivforbundet - 13:00-15:00
Norsk Lydarkivkonferanse 2021 event 12/04-2021 - 13/04-2021
location_on Deichman Bjørvika, Oslo
message Norsk Lydarkivkonferanse 2021
Danske arkivdager event 01/06-2021 - 02/06-2021
location_on Odense, Danmark (ODEON).
message Den danske historie - arkiver fra hverdagsliv til sivilsamfunn i den digital tidsalder
share