Nyheter
LLP lyser ut stipend for 2014 på kr 30 000

LLP  lyser med dette ut stipend for 2014 på kr 30 000. Søknadsfristen er sett til 1. oktober 2014. Både enkeltpersonar og institusjonar kan søke, og føremålet med stipendordninga er at dette skal gå til arkivfagleg vidareutvikling, studieturar, eller til utarbeiding av faglege artiklar og litteratur. LLP sitt styre har utarbeidd statuttar for stipendordninga. Søknaden […]

Støtteordningen for privatarkiver – Vi fikk gjennomslag!

Vi fikk gjennomslag! Føringen i Arkivmeldingen (2012) om at Kulturrådets støtteordning for privatarkiv bare skulle være for museer er borte. I årets utlysningstekst inviterer Kulturrådet alle institusjoner som arbeider med privatarkiv til å søke. LLP protesterte fra første stund mot den unødvendige begrensningen i støtteordningen. Vi konstaterer med glede at de bevilgende instanser har snudd. […]

SAMDOK-konferansen og Privatarkivkonferansen 2014

SAMDOK-konferansen vert halden 15. – 16. oktober på Thon Hotel Oslo Airport, på Gardermoen. Arrangørar er Riksarkivet. Privatarkivkonferansen 2014 inngår i SAMDOK-konferansen som eigne sesjonar, og er eit samarbeid mellom Kulturrådet, Rikarkivet og Landslaget for lokal- og privatarkiv. Årets tema er «Samarbeid for samla samfunnsdokumentasjon» Første halvdel av onsdag 15. oktober vil SAMDOK-konferansen vere konsentrert om […]

Støtteordninga for privatarkiv kan inkludere arkivinstitusjonar i 2014

I Arkivmeldinga, som vart handsama av Stortinget i fjor blei det varsla at støtteordninga for privatarkiv, som starta opp i 2010,  for framtida berre skulle gjelde for musea. I 2013 fekk ingen arkivinstitusjonar støtte frå ordninga. – No kan det likevel sjå ut som at arkivinstitusjonar kan få støtte frå ordninga frå hausten 2014. I […]

Danske arkivdager event 19/08-2021 - 20/08-2021
location_on Odense, Danmark (ODEON).
message Den danske historie - arkiver fra hverdagsliv til sivilsamfunn i den digital tidsalder
KAI-konferansen event 15/09-2021 - 16/09-2021
location_on Scandic Nidelven, Trondheim
message Tema for årets KAI-konferanse er: Digital transformasjon med arkivbriller.
Norsk Lydarkivkonferanse 2022 event 25/04-2022 - 26/04-2022
location_on Deichman Bjørvika, Oslo
message Norsk Lydarkivkonferanse 2022
share