Nyheter
Kr. 10 000 i LLP-stipend til Skeivt arkiv

Etter å ha handsama innkomne stipendsøknader for 2014 har LLP sitt styre vedteke å løyve kr. 10 000 til Skeivt arkiv ved Avdeling for spesialsamlingar, Universitetsbiblioteket i Bergen. Stipendet skal nyttast som reisestøtte for prosjektleiar og to prosjektmedarbeidarar til konferansen «What is & how to do LGBT History», som vert halden i samband med LGBT […]

Arkivdagen 8. november

På Arkivdagen inviterer arkivinstitusjonar deg inn i magasina, til å høyre foredrag eller besøke utstillingar som viser deg dokument og foto du aldri har sett før. Arkivdagen er eit samarbeid mellom arkiv i hele Norden og omfattar alle type arkivinstitusjoner. Tema for Arkivdagen har mellom anna vore Ver og klima (2010), Protest (2011), Møteplassar (2012) og Stemmer (2013). I 2014 er det ikkje […]

«Call for papers» – LLP sin landsmøtekonferanse 2015

LLP arrangerer arkivfaglig landsmøtekonferanse i Bergen 13.-14. april 2015. Overordnet tema er privatarkiv (dag 1) og kommunale arkiver (dag 2). Konferansen tilbyr en felles arena for praktikere og forskere som er interessert i å utvikle og formidle kunnskap innen arkivfeltet. Vi ønsker i den anledning å få innspill til aktuelle og ønskede tema eller konkrete foredrag. Ideer […]

Framleis ledige plassar til fagdag: «Arkiv i museum – Ut av mørket og fram til brukarane»

Arkiv som er skapte av private organisasjonar, bedrifter og av enkeltpersonar er heilt sentrale element i samfunnet sitt minne. Utan privatarkiva blir kildegrunnlaget for kunnskap om og analyse av kultur og samfunnsutvikling sterkt mangelfullt og skeivt. Det har difor, frå framlegget til arkivlova i 1987 og fram til regjeringa si melding om arkiv i 2013, […]

Privatarkivkonferansen 2021 event 08/11-2021 - 09/11-2021
location_on Thon Hotel Storo
message To dagers privatarkivkonferanse
Norsk Lydarkivkonferanse 2022 event 25/04-2022 - 26/04-2022
location_on Deichman Bjørvika, Oslo
message Norsk Lydarkivkonferanse 2022
share