Nyheter
Framleis ledige plassar til fagdag: «Arkiv i museum – Ut av mørket og fram til brukarane»

Arkiv som er skapte av private organisasjonar, bedrifter og av enkeltpersonar er heilt sentrale element i samfunnet sitt minne. Utan privatarkiva blir kildegrunnlaget for kunnskap om og analyse av kultur og samfunnsutvikling sterkt mangelfullt og skeivt. Det har difor, frå framlegget til arkivlova i 1987 og fram til regjeringa si melding om arkiv i 2013, […]

LLP lyser ut stipend for 2014 på kr 30 000

LLP  lyser med dette ut stipend for 2014 på kr 30 000. Søknadsfristen er sett til 1. oktober 2014. Både enkeltpersonar og institusjonar kan søke, og føremålet med stipendordninga er at dette skal gå til arkivfagleg vidareutvikling, studieturar, eller til utarbeiding av faglege artiklar og litteratur. LLP sitt styre har utarbeidd statuttar for stipendordninga. Søknaden […]

Støtteordningen for privatarkiver – Vi fikk gjennomslag!

Vi fikk gjennomslag! Føringen i Arkivmeldingen (2012) om at Kulturrådets støtteordning for privatarkiv bare skulle være for museer er borte. I årets utlysningstekst inviterer Kulturrådet alle institusjoner som arbeider med privatarkiv til å søke. LLP protesterte fra første stund mot den unødvendige begrensningen i støtteordningen. Vi konstaterer med glede at de bevilgende instanser har snudd. […]

SAMDOK-konferansen og Privatarkivkonferansen 2014

SAMDOK-konferansen vert halden 15. – 16. oktober på Thon Hotel Oslo Airport, på Gardermoen. Arrangørar er Riksarkivet. Privatarkivkonferansen 2014 inngår i SAMDOK-konferansen som eigne sesjonar, og er eit samarbeid mellom Kulturrådet, Rikarkivet og Landslaget for lokal- og privatarkiv. Årets tema er «Samarbeid for samla samfunnsdokumentasjon» Første halvdel av onsdag 15. oktober vil SAMDOK-konferansen vere konsentrert om […]

Landsmøte event 08/04-2021
location_on Microsoft Teams
message Landsmøtet til Arkivforbundet - 13:00-15:00
Norsk Lydarkivkonferanse 2021 event 12/04-2021 - 13/04-2021
location_on Deichman Bjørvika, Oslo
message Norsk Lydarkivkonferanse 2021
Danske arkivdager event 01/06-2021 - 02/06-2021
location_on Odense, Danmark (ODEON).
message Den danske historie - arkiver fra hverdagsliv til sivilsamfunn i den digital tidsalder
share