Nyheter
Berre arkivarar fekk gje innspel om arkivforskrifta

Arkivforskrifta er under revisjon og tysdag 5. mai inviterte Kulturdepartementet, som har ansvaret for revisjonen, til innspelsmøte. Kommunal Rapport melder at fleire reagerer på at pressa og andre representantar for ålmenta ikkje var inviterte til møtet. Berre arkivmiljøet og KS var invitert. LLP-leiar Tom Oddby var sjølv tilstade under møtet. Han meiner fleire, og særleg […]

Den Internasjonale Arkivdagen 2015

International Council of Archives sin seksjon for lokale, kommunale og regionale arkiv (SLMT) inviterar til å delta i markeringa av den Internasjonale Arkivdagen, 9. juni 2015. Bli med på den Internasjonale Arkivdagen 2015! Delta i markeringen av den Internasjonale Arkivdagen 2015 og vær med på å synliggjøre arkivenes og arkivarenes betydning! På den Internasjonale Arkivdagen […]

Tom Oddby er ny styreleiar i LLP

LLP holdt sitt årlege landsmøte i Bergen 13. april, der valkomiteen sitt framlegg til styre vart einstemmig vedteke. Tom Oddby, byarkivar i Drammen, er ny leiar i LLP. Det nye styret har på konstituerande styremøte valt Cecilie Lintoft, Oslo byarkiv, til nestleiar. Elin Østevik er nytt styremedlem. Østevik representerar Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane. Ole […]

Presentasjonar frå LLP sin landsmøtekonferanse 2015

LLP arrangerte måndag 13. og tysdag 14. april landsmøtekonferansen «Et nytt norsk arkivlandskap!» , på Grand Hotel Terminus i Bergen. Her kan du sjå foredragshaldarane sine presentasjonar. «Et nytt norsk arkivlandskap!» – Privatarkiv og kommunale arkiv: Hvor går vi? Strategier for utvikling og formidling Konferansen tar opp de mange utfordringer privatarkiv og kommunale arkiv står overfor […]

share