Nyheter
International Council on Archives (ICA) – «Call for papers»

International Council on Archives (ICA) arrangerar sin neste årlege konferanse i Reykjavik, Island, 27.- 29. september 2015. Tittel for konferansen er «Archives: Evidence, Security and Civil Rights: Ensuring trustworthy information».  Arrangørane har sendt ut ein «Call for papers» der dei søkjer foredragshaldarar til konferansen. Interesserte vert oppmoda til å sende inn eit samandrag av manus på […]

LLP-innlegg på SAMDOK-konferansen og om privatarkiv i musea

LLP har i haust vore representert med innlegg på SAMDOK-konferansen, der fungerande leiar Tom Oddby har halde innlegg om felles utfordringar og løysingar for arkivsektoren. Innlegget inngjekk i ein plenumsdebatt mellom Kulturrådet, Riksarkivet, KS, KDRS, Norsk Arkivråd og LLP. 6.-7. november arrangerte Kulturrådet, Norges museumsforbund og LLP seminaret «Ut av mørket og fram til brukarane», […]

HIFO: Sesjon- og manuslokking til Norske historiedager i Stavanger

HIFO Rogaland oppmodar arkivmiljøet til å kome med forslag til sesjonar og foredrag til Norske historiedagar i Stavanger 19.-21.juni 2015: Sesjon- og manuslokking til Norske historiedager i Stavanger 19.- 21. juni 2015 Frist 1. desember 2014  Neste år skal Norske historiedager arrangeres i Stavanger. Vi inviterer til å komme med forslag til sesjoner og foredrag. Forslag […]

LLP har levert budsjettinnspel til Familie- og kulturkomiteen

Fungerande leiar for LLP, Tom Oddby, og nestleiar Cecilie Lintoft har i kveld lagt fram sitt innlegg til Stortinget sin Familie- og kulturkomite, vedkomande regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett for 2015. På grunn av ei kommunikasjonssvikt mellom vaktene i stortingsbygget fekk Oddby og Lintoft kome seg fram til høyringssalen i siste minutt, men fekk bruke […]

Landsmøte event 08/04-2021
location_on Microsoft Teams
message Landsmøtet til Arkivforbundet - 13:00-15:00
Norsk Lydarkivkonferanse 2021 event 12/04-2021 - 13/04-2021
location_on Deichman Bjørvika, Oslo
message Norsk Lydarkivkonferanse 2021
Danske arkivdager event 01/06-2021 - 02/06-2021
location_on Odense, Danmark (ODEON).
message Den danske historie - arkiver fra hverdagsliv til sivilsamfunn i den digital tidsalder
share