Nyheter
Den Internasjonale Arkivdagen 2015

International Council of Archives sin seksjon for lokale, kommunale og regionale arkiv (SLMT) inviterar til å delta i markeringa av den Internasjonale Arkivdagen, 9. juni 2015. Bli med på den Internasjonale Arkivdagen 2015! Delta i markeringen av den Internasjonale Arkivdagen 2015 og vær med på å synliggjøre arkivenes og arkivarenes betydning! På den Internasjonale Arkivdagen […]

Tom Oddby er ny styreleiar i LLP

LLP holdt sitt årlege landsmøte i Bergen 13. april, der valkomiteen sitt framlegg til styre vart einstemmig vedteke. Tom Oddby, byarkivar i Drammen, er ny leiar i LLP. Det nye styret har på konstituerande styremøte valt Cecilie Lintoft, Oslo byarkiv, til nestleiar. Elin Østevik er nytt styremedlem. Østevik representerar Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane. Ole […]

Presentasjonar frå LLP sin landsmøtekonferanse 2015

LLP arrangerte måndag 13. og tysdag 14. april landsmøtekonferansen «Et nytt norsk arkivlandskap!» , på Grand Hotel Terminus i Bergen. Her kan du sjå foredragshaldarane sine presentasjonar. «Et nytt norsk arkivlandskap!» – Privatarkiv og kommunale arkiv: Hvor går vi? Strategier for utvikling og formidling Konferansen tar opp de mange utfordringer privatarkiv og kommunale arkiv står overfor […]

Riksarkivaren har lyst ut utviklingsmidlar for arkiv

Riksarkivaren disponerar i 2015 prosjekt- og utviklingsmidlar for tiltak som styrkar sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiv, og har no invitert til søknader om støtte til utviklingsprosjekt på ulike innsatsområde med søknadsfrist 19. mai 2015. Sjå lenkje: Utlysing til midlar til arkivutvikling – Arkivverket

Indigenous Archives Today and Tomorrow event 18/10-2021 - 19/10-2021
location_on Sámi Cultural Centre Sajos, Enare, Finland
message What is an Indigenous Sámi archive today and in the future? What are the key questions in archiving Sámi Cultural Heritage?
Privatarkivkonferansen 2021 event 08/11-2021 - 09/11-2021
location_on Thon Hotel Storo
message To dagers privatarkivkonferanse
Norsk Lydarkivkonferanse 2022 event 25/04-2022 - 26/04-2022
location_on Deichman Bjørvika, Oslo
message Norsk Lydarkivkonferanse 2022
share