Nyheter
Presentasjonar frå LLP sin landsmøtekonferanse 2015

LLP arrangerte måndag 13. og tysdag 14. april landsmøtekonferansen «Et nytt norsk arkivlandskap!» , på Grand Hotel Terminus i Bergen. Her kan du sjå foredragshaldarane sine presentasjonar. «Et nytt norsk arkivlandskap!» – Privatarkiv og kommunale arkiv: Hvor går vi? Strategier for utvikling og formidling Konferansen tar opp de mange utfordringer privatarkiv og kommunale arkiv står overfor […]

Riksarkivaren har lyst ut utviklingsmidlar for arkiv

Riksarkivaren disponerar i 2015 prosjekt- og utviklingsmidlar for tiltak som styrkar sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiv, og har no invitert til søknader om støtte til utviklingsprosjekt på ulike innsatsområde med søknadsfrist 19. mai 2015. Sjå lenkje: Utlysing til midlar til arkivutvikling – Arkivverket

LLP har delt ut stipend for 2015

LLP sitt styre har 17. mars gjort vedtak om tildelingar av stipend for 2015. Kr. 50 000 var lyst ut og stipend vart delt ut til 5 søkjarar. Stipendmottakarane er: Kunsthuset Kabuso ved Hardanger og Voss museum, Benedikte Berntzen ved Nasjonalbiblioteket, Guro Nordby ved Norsk Industriarbeidermuseum, Terje Nomeland, og Misjonsforbundet «Historisk Selskap og Arkiv». Kunsthuset Kabuso ved Hardanger og […]

Innkalling til LLP sitt landsmøte 2015

Landslaget for lokal- og privatarkiv kallar med dette medlemene inn til landsmøte for 2015, måndag 13. april, kl 15.30. Møtet finn stad på Grand Hotel Terminus, Zander Kaaesgate 6, i Bergen. Landsmøtet er offentleg, og me syner elles til LLP sine vedtekter. Saker som skal handsamast på landsmøte Framlegg til forretningsorden Sak 1. Konstituering: Val av møteleiar, referent […]

Danske arkivdager event 19/08-2021 - 20/08-2021
location_on Odense, Danmark (ODEON).
message Den danske historie - arkiver fra hverdagsliv til sivilsamfunn i den digital tidsalder
KAI-konferansen event 15/09-2021 - 16/09-2021
location_on Scandic Nidelven, Trondheim
message Tema for årets KAI-konferanse er: Digital transformasjon med arkivbriller.
Norsk Lydarkivkonferanse 2022 event 25/04-2022 - 26/04-2022
location_on Deichman Bjørvika, Oslo
message Norsk Lydarkivkonferanse 2022
share