Nyheter
Nominasjon til verdas dokumentarv 2016/2017

Den norske komiteen for verdas dokumentarv lyser ut nominasjonsrunde til UNESCO sitt internasjonale Memory of the World-register for opptak i 2017. Nominasjonsfristen er 15. november 2015. Memory of the World (MoW) vart oppretta i 1992 og er eitt av fleire UNESCO-program med føremål å gje eit nødvendig løft for å synleggjere og redde kulturarva. Det […]

LLP har sendt oppfølgjingsbrev til Kulturdepartementet

LLP har sendt eit oppfølgjingsbrev til Kulturdepartementet etter at det vart halde møte vedkomande arkivsektoren si organisering og utviklingsoppgåver 12. august. Det er eit ønskje om nærare avklaringar på fleire punkt frå departementet, og i tillegg har LLP bede om eit nytt møte på nyåret 2016. Brevet kan du lese her: Brev til Kulturdepartementet august […]

Kreativt Europa lyser ut samarbeidsprosjekt

LLP vidareformidlar med dette informasjon frå Kulturrådet om EU-programmet Kreativt Europa: Internasjonale samarbeidsprosjekter kan søke midler fra EU-programmet Kreativt Europa med frist 7.oktober. Kreativt Europa omfatter hele kulturfeltet og typiske sektorer er: festivaler, musikk, scenekunst, visuell kunst, arkitektur, arkiv og bibliotek, kunsthåndverk, kulturarv og design. Utlysningen finner du her: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/culture/cooperation-projects_en Prosjektene skal bidra til å: […]

Referat frå møte mellom LLP og Kulturdepartementet

Etter førespurnad fekk LLP møte Kulturdepartementet 12. august, for å drøfte arkivsektoren sine behov knytt til privatarkivarbeidet og til sektoren sine utviklingsoppgåver generelt. LLP har ført referat frå møtet. Det vert gjort merksam på at departementet har fått tilbod om å lese referatet for godkjenning, men har takka nei til dette tilbodet. Referatet kan du […]

Danske arkivdager event 19/08-2021 - 20/08-2021
location_on Odense, Danmark (ODEON).
message Den danske historie - arkiver fra hverdagsliv til sivilsamfunn i den digital tidsalder
KAI-konferansen event 15/09-2021 - 16/09-2021
location_on Scandic Nidelven, Trondheim
message Tema for årets KAI-konferanse er: Digital transformasjon med arkivbriller.
Norsk Lydarkivkonferanse 2022 event 25/04-2022 - 26/04-2022
location_on Deichman Bjørvika, Oslo
message Norsk Lydarkivkonferanse 2022
share