Nyheter
KUD har svart på spørsmål frå LLP om utviklingsoppgåvene

I etterkant av LLP sitt møte med Kulturdepartementet 12. august, vedkomande utviklingsoppgåvene for arkivsektoren, sendte LLP eit oppfølgjingsbrev til departementet der det vart bede om tilbakemelding på fleire spørsmål knytta til departementet sin argumentasjon under møtet. Mellom anna kom det fram at det var sterk usemje mellom KUD og LLP vedkomande LLP sitt framlegg om […]

Nominasjon til verdas dokumentarv 2016/2017

Den norske komiteen for verdas dokumentarv lyser ut nominasjonsrunde til UNESCO sitt internasjonale Memory of the World-register for opptak i 2017. Nominasjonsfristen er 15. november 2015. Memory of the World (MoW) vart oppretta i 1992 og er eitt av fleire UNESCO-program med føremål å gje eit nødvendig løft for å synleggjere og redde kulturarva. Det […]

LLP har sendt oppfølgjingsbrev til Kulturdepartementet

LLP har sendt eit oppfølgjingsbrev til Kulturdepartementet etter at det vart halde møte vedkomande arkivsektoren si organisering og utviklingsoppgåver 12. august. Det er eit ønskje om nærare avklaringar på fleire punkt frå departementet, og i tillegg har LLP bede om eit nytt møte på nyåret 2016. Brevet kan du lese her: Brev til Kulturdepartementet august […]

Kreativt Europa lyser ut samarbeidsprosjekt

LLP vidareformidlar med dette informasjon frå Kulturrådet om EU-programmet Kreativt Europa: Internasjonale samarbeidsprosjekter kan søke midler fra EU-programmet Kreativt Europa med frist 7.oktober. Kreativt Europa omfatter hele kulturfeltet og typiske sektorer er: festivaler, musikk, scenekunst, visuell kunst, arkitektur, arkiv og bibliotek, kunsthåndverk, kulturarv og design. Utlysningen finner du her: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/culture/cooperation-projects_en Prosjektene skal bidra til å: […]

Landsmøte event 08/04-2021
location_on Microsoft Teams
message Landsmøtet til Arkivforbundet - 13:00-15:00
Norsk Lydarkivkonferanse 2021 event 12/04-2021 - 13/04-2021
location_on Deichman Bjørvika, Oslo
message Norsk Lydarkivkonferanse 2021
Danske arkivdager event 01/06-2021 - 02/06-2021
location_on Odense, Danmark (ODEON).
message Den danske historie - arkiver fra hverdagsliv til sivilsamfunn i den digital tidsalder
share