Nyheter
Arkivverket gir arkivhjelp i kommunereforma

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre ei kommunereform i perioden 2014-2020. Den planlagde reforma vil få store konsekvensar for kommunens dokumentasjon, enten den er på papir eller digital. Arkivverket og samarbeidspartnarane i SAMDOK har laga ei rettleiing om arkiv til kommunar som skal slå seg saman. Del 1 er no klar. Les meir på […]

Første nasjonale strategi for privatarkiv er vedteken

Riksarkivaren har vedteke ein ny strategi for privatarkivarbeidet i Noreg. Målet for strategien er å få ein meir heilskapeleg samfunnsdokumentasjon på sikt der arkivmateriale vurderast for bevaring utfrå dei samfunnsfunksjonar som arkivmaterialet speglar og dokumenterer, og ikkje utfrå forvaltningstilhøyrsle. Riksarkivaren sin nye strategi er basert på innspel frå eit breitt arkivfagleg miljø i delprosjekt privatarkiv […]

Foreslå kandidater til arkivmøtets formidlingspris!

Det 7. norske arkivmøtet blir arrangert på Fornebu  5. og 6. april 2016. Arrangementskomiteen har fulgt oppfordringen fra tidligere arkivmøter og ønsker også denne gangen å dele ut en formidlingspris. Det er arrangementskomiteen som er jury, og prisen er en kunstgjenstand. Alle som ønsker det, kan foreslå kandidater til prisen. Kriteriet er at det må […]

Varsel om landsmøte 2016

LLP har i dag sendt ut varsel om landsmøte til medlemene. Landsmøtet finn stad på Quality Expo Hotel Fornebu, tysdag 5. april kl. 17.15, i samband med Det 7. norske arkivmøte. – Varsel om landsmøte – LLP sine vedtekter Nyheiter knytt til denne saka: – Forslag til ny organisasjonsmodell for LLP (4.12.2015)    

Webinar Arkivdagen i Norge event 30/04-2024
location_on Teams
share