Nyheter
Varsel om landsmøte 2016

LLP har i dag sendt ut varsel om landsmøte til medlemene. Landsmøtet finn stad på Quality Expo Hotel Fornebu, tysdag 5. april kl. 17.15, i samband med Det 7. norske arkivmøte. – Varsel om landsmøte – LLP sine vedtekter Nyheiter knytt til denne saka: – Forslag til ny organisasjonsmodell for LLP (4.12.2015)    

Referat frå møte mellom LLP og Kulturdepartementet 6. januar

LLP hadde 6. januar eit møte med Kulturdepartementet for å følgje opp tidlegare møte 12. august 2015, der utviklingsmidlar til arkivsektoren og midlar til privatarkivarbeid var tema. Eitt område som vart diskutert på møte i august var musea sitt arkivarbeid og utlysing av utviklingsmidlar i 2015, der musea ikkje hadde høve til å søkje. LLP […]

Brev til Kulturminister Linda Cathrine Hofstad Helleland

16. desember 2015 overtok Linda Hofstad Helleland (H) jobben som kulturminister etter Thorhild Widvey. LLP har i dag sendt eit brev til Hofstad Helleland med ønskje om godt framtidig samarbeid, og for å minne henne på den viktigheita arkiv har som bærebjelke for samfunnet vårt. Kulturministaren vert oppmoda om å besøke arkivinstitusjonar for å bli […]

God jul! – med oppretthaldt statsstøtte til LLP!

Kulturrådet sine løyvingar til driftstilskot for 2016 er klare. Støtta til LLP er oppretthaldt på same nivå, og LLP vil i 2016 motta 835 000 kr. i statsstøtte. Kulturrådet – driftstilskot for 2016 Med denne gladsaka ønskjer me god jul og godt nyttår til alle våre medlemer, vener og samarbeidspartnarar, og ser fram til viktig […]

Danske arkivdager event 19/08-2021 - 20/08-2021
location_on Odense, Danmark (ODEON).
message Den danske historie - arkiver fra hverdagsliv til sivilsamfunn i den digital tidsalder
KAI-konferansen event 15/09-2021 - 16/09-2021
location_on Scandic Nidelven, Trondheim
message Tema for årets KAI-konferanse er: Digital transformasjon med arkivbriller.
Norsk Lydarkivkonferanse 2022 event 25/04-2022 - 26/04-2022
location_on Deichman Bjørvika, Oslo
message Norsk Lydarkivkonferanse 2022
share