Nyheter
Foreslå kandidater til arkivmøtets formidlingspris!

Det 7. norske arkivmøtet blir arrangert på Fornebu  5. og 6. april 2016. Arrangementskomiteen har fulgt oppfordringen fra tidligere arkivmøter og ønsker også denne gangen å dele ut en formidlingspris. Det er arrangementskomiteen som er jury, og prisen er en kunstgjenstand. Alle som ønsker det, kan foreslå kandidater til prisen. Kriteriet er at det må […]

Varsel om landsmøte 2016

LLP har i dag sendt ut varsel om landsmøte til medlemene. Landsmøtet finn stad på Quality Expo Hotel Fornebu, tysdag 5. april kl. 17.15, i samband med Det 7. norske arkivmøte. – Varsel om landsmøte – LLP sine vedtekter Nyheiter knytt til denne saka: – Forslag til ny organisasjonsmodell for LLP (4.12.2015)    

Referat frå møte mellom LLP og Kulturdepartementet 6. januar

LLP hadde 6. januar eit møte med Kulturdepartementet for å følgje opp tidlegare møte 12. august 2015, der utviklingsmidlar til arkivsektoren og midlar til privatarkivarbeid var tema. Eitt område som vart diskutert på møte i august var musea sitt arkivarbeid og utlysing av utviklingsmidlar i 2015, der musea ikkje hadde høve til å søkje. LLP […]

Brev til Kulturminister Linda Cathrine Hofstad Helleland

16. desember 2015 overtok Linda Hofstad Helleland (H) jobben som kulturminister etter Thorhild Widvey. LLP har i dag sendt eit brev til Hofstad Helleland med ønskje om godt framtidig samarbeid, og for å minne henne på den viktigheita arkiv har som bærebjelke for samfunnet vårt. Kulturministaren vert oppmoda om å besøke arkivinstitusjonar for å bli […]

Landsmøte event 08/04-2021
location_on Microsoft Teams
message Landsmøtet til Arkivforbundet - 13:00-15:00
Norsk Lydarkivkonferanse 2021 event 12/04-2021 - 13/04-2021
location_on Deichman Bjørvika, Oslo
message Norsk Lydarkivkonferanse 2021
Danske arkivdager event 01/06-2021 - 02/06-2021
location_on Odense, Danmark (ODEON).
message Den danske historie - arkiver fra hverdagsliv til sivilsamfunn i den digital tidsalder
share