Kalender

Vil komme mer her  når vi arrangerer kurs, konferanser og seminarer.

Det vil også legges inn når vi har styremøter og annet som skjer der Arkivforbundet er deltaker.

KAI-konferansen 2024 event 10/09-2024 - 12/09-2024
location_on Bodø
message Historien din har en fremtid hos oss er slagordet til Arkiv i Nordland. På KAI-konferansen 2024 tar vi særlig utgangspunkt i fremtiden.
share