I media

Adresseavisen 26. august 2021:
Generalsekretær Kjetil Landrog: «Åpen, kompetent og modig – også når folk ber om innsyn».

Dagsavisen 8. august 2019:
Generalsekretær Kjetil Landrog: «Han tar opp viktigheten av å bevare det som legges ut på sosiale medier».

NRK 22. oktober 2018:
Generalsekretær Kjetil Landrog: «Sliter med å få ut mobbepapirer – har vurdert å gi opp».

VG 18. september 2018:
Styreleder Tom Oddby og Anja Jergel Vestvold (Norsk Arkivråd): «Thorkildsens tabbe er vår felles utfordring – Det er selvsagt oppsiktsvekkende at en byråd i Oslo oppfordrer til å bryte både offentlighetsloven og arkivloven.»

Dagsavisen 24. juli 2018:
Styreleder Tom Oddby: «En digitalt dement nasjon – Digitalisering er «hot», arkiv er «not». Digitalt skapte arkiver står i fare for å bli tapt.»

Dagsavisen 20. februar 2018:
Styreleder Tom Oddby og generalsekretær Kjetil Landrog: «Vil svekke arkivsektoren – Å overføre ansvaret for prosjekt- og utviklingsmidler fra den statlige etaten Arkivverket til fylkeskommunene er en usedvanlig dårlig idé.»

Dagsavisen 8. august 2017:
Styreleder Tom Oddby: «De egentlige norske verdiene – Kulturministeren må sikre arkivene.»

Aftenposten 5. august 2017:
Generalsekretær Kjetil Landrog: «Vi er i ferd med å bli en digital dement nasjon – Bevaring av digitalt skapte arkiver er historien om en varslet katastrofe.»

Sandefjords-Blad 31. oktober 2016:
Generalsekretær Kjetil Landrog: «Sandefjording blir generalsekretær i LLP.»

Dagsavisen 10. mai 2016:
Nestleder Ole-Martin Rønning: «Hva skjer med vår kollektive hukommelse? – I mange år har Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) kjempet for å øke støtteordningene i arkivsektoren, og spesielt for støtte til arbeidet med private arkiver.»

share