Work-shop vedrørende Arkivforbundets handlingsplan for 2019 event 28/01-2019
location_on Oslo byarkiv, Maridalsveien 3
message Work-shop vedrørende Arkivforbundets handlingsplan for 2019

Arkivforbundet har fått flere innspill om at vår handlingsplan i større grad må synliggjøre arkivsektorens utfordringer knyttet digitalisering og digitalt skapte arkiver, og at handlingsplanen må gjenspeile hva medlemmene mener til enhver tid er viktig. I tillegg bør handlingsplanen også si noe overordnet om arkivsektorens behov for fellesløsninger. I dag kan handlingsplanen oppleves som litt lite fremtidsrettet og aktuell på noen områder. Dette er styret enig i.

I styremøte 21-22. november har styret også diskutert hvordan prosessen rundt ny handlingsplan bør være for å sikre forankring hos medlemmene. Styret mener at prosessen bør endres slik at Arkivforbundet får en bedre og mer åpen prosess rundt arbeidet med handlingsplan.

For å få en bedre prosess, og for å kunne få innspill til hva neste års handlingsplan bør omhandle, inviterer derfor styret til en work-shop i våre lokaler hos Oslo byarkiv mandag 28. januar kl. 10-15. Det blir servert lunsj, og en prosessveileder vil være tilstede for å hjelpe til med å fasilitere prosessen. Styret vil også være tilstede, og vil jobbe videre med innspillene i et styremøte dagen etter.

Arkivforbundet har dessverre ikke anledning til å dekke reiseutgifter, men håper allikevel at medlemmene ser det som viktig å kunne bidra i prosessen. Det settes et tak på en representant for hver medlemsinstitusjon.

Påmelding skjer ved å sende e-post til post@arkivforbundet.no, innen 10. januar 2019.

share