Høringsseminar om ny arkivlov event 24/09-2019
location_on Oslo byarkiv, Maridalsveien 3
message Tema er høring til ny arkivlov og er på Oslo byarkiv 24. september fra klokken 11-15.

Påmeldingsend


Vi i Arkivforbundet inviterer inn til et dagsseminar vedrørende høringssvar til NOU 2019:9 som ble lagt frem av Arkivlovutvalget den 24. september. Vårt utgangspunkt er å invitere inn folk med god kunnskap om ulike deler av arkivsektoren og som kan gi oss innspill og tilbakemeldinger på hva som kan forbedres ytterligere når vi i Arkivforbundet og flere av våre medlemmer vil sende inn sine høringssvar!

NOU 2019: 9 Fra kalveskinn til datasjø — Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver. Formålet med høringen er å få høringsinstansenes syn på de enkelte bestemmelser i Arkivlovutvalgets lovutkast. Departementet ber om at det framgår klart av høringssvaret hvilke paragrafer i lovutkastet høringsuttalelsene gjelder. Høringsfristen er 2. desember 2019.

Det vil legges opp til noen minutter i hver bolk til diskusjon og dialog, så flott om de som deltar også har noen synspunkter!

Tid: Tirsdag 24. september fra klokken 11-15.
Sted: Oslo byarkiv, Maridalsveien 3.

Vi vil også streame seminaret – og det vil være mulig å gi tilbakemeldinger underveis i selve møte samt se det i ettertid!

Du kan følge streamingen her – og også sende inn spørsmål og kommentarer underveis!

Seminaret er gratis – men har du meldt deg på så er det bindende påmelding ift. lunsj (om du er forhindret gi beskjed minst dagen før). Frist til å melde seg på er 20. september!

Program: 
11:00 Styreleder i Arkivforbundet og byarkiver i Oslo Ranveig Låg Gausdal ønsker velkommen
11:15 Seniorrådgiver i Arkivverket og sekretær for NOUen Anna Malmø-Lund.
11:45 Tidligere byarkivar i Oslo og seniorrådgiver i Arkivverket (pensjonist fra sommerferien) Bjørn Bering: Forslag på forbedringer.
12:15 Lunsj – 30 min
12:45 Arkivsjef i Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) Turid Holen: Kommunalt og regionalt perspektiv!
13:15 Seksjonssjef på arkiv hos Politidirektoratet og medlem av landsstyret i Norsk Arkivråd Liv Heidi Siljebråten: Dokumentasjon i forvaltningen
13:45 Pause
14:00 Fagdirektør Bevaringsvurdering og privatarkiv Anne Aune: Privatarkiv.
14:30 Senior Consulting Manager i Sopra Steria Kristine Brorson: Digitale prosesser.
15:00 Avslutning

Webinar Arkivdagen i Norge event 30/04-2024
location_on Teams
share