Brunsj i arkivet event 15/08-2018
location_on Bankgården - Arendal
message Arendalsuka: et arrangement i regi av Fagforbundet, Arkivforbundet og Arkivverket.

Hva skjer når samfunnet ikke klarer å dokumentere seg selv? 

Samfunnsutviklingen preges av digitalisering, og endringene skjer i stort tempo. Vi ser allerede i dag klare tegn på at endringstakten i norsk forvaltning medfører at viktig dokumentasjon forsvinner. Dokumentasjon som både omhandler mulighetene for demokratisk kontroll av forvaltningen og rettighetene til enkeltpersoner.

Vi ønsker en debatt på Arendalsuka som belyser om forvaltningen faktisk bryter tilliten til at de dokumenterer sin maktutøvelse – og hvilke politiske grep som kan tas dersom dette er tilfellet.

Arrangementet vil bestå av både innlegg og paneldebatt. Les mer om innledere og annet praktisk i lenken under.

https://www.arendalsuka.no/event/user-view/7527

KAI-konferansen 2024 event 10/09-2024 - 12/09-2024
location_on Bodø
message Historien din har en fremtid hos oss er slagordet til Arkiv i Nordland. På KAI-konferansen 2024 tar vi særlig utgangspunkt i fremtiden.
share