Landsmøte i Arkivforbundet event 27/02-2023
location_on Microsoft Teams
message Landsmøte i Arkivforbundet på Microsoft Teams fra 12:00 - 13:30.

Arkivforbundet vil ha landsmøte på Microsoft Teams den 27. februar fra klokken 12:00 – 13:30.

Det er kun en fra hver institusjon som kan delta med stemmerett (styremedlemmer i Arkivforbundet vil også delta med forslags- og talerett under landsmøte).

Det er mulig å delta med observatører, men de vil da ikke ha tale, eller forslagsrett.

Det er viktig å sende delegaten i forkant, da det må inviteres inn og registreres siden møte er digitalt. Frist til å melde inn landsmøtedelegater settes til fredag 24. februar. Send til: kjetil@arkivforbundet.no

Her kan du lese alle dokumentene samlet i ett dokument. 

Landsmøtepapirer:
0 Forside
1.0 Saksliste
1.1 Konstituering
1.2 Forretningsordning Sak 2 Årsmelding
Sak 3 Vedtekter og vedlegg vedtekter og dagens vedtekter
Sak 4.1 Revidert regnskap
Sak 4.2 Årsregnskap Arkivforbundet 2022 og noter til årsregnskapet
Sak 4.3 Revisjonsberetning 2022
Sak 4.4 Fullstendighetserklæring
Sak 5 Fastsetting av kontingent 2023
Sak 6 Budsjett 2023
Sak 7 Handlingsplan 2023
Sak 8.1 Valg av styret
Sak 8.2 Forslag til valgkomite
Sak 8.3 Forslag på revisor

Webinar Arkivdagen i Norge event 30/04-2024
location_on Teams
share