Landsmøte i Arkivforbundet event 16/02-2022
location_on Microsoft Teams
message Landsmøtet til Arkivforbundet - 12:00-14:00

Arkivforbundet vil i år ha landsmøte alt den 16. februar fra klokken 12-14. Landsmøtet vil avholdes digitalt på Microsoft Teams. Bakgrunnen for at det blir såpass tidlig landsmøte i 2022 er at fristen for innsendelse av endelig budsjett, årsberetning, årsregnskap med mer i forbindelse med Arkivforbundets driftsbevilgning på statsbudsjettet er endret til 1. mars.

Det er kun en fra hver institusjon som kan delta med stemmerett (styremedlemmer i Arkivforbundet vil også delta med forslags- og talerett under landsmøte).

Her er sakspapirene til landsmøte.

Privatarkivkonferansen 2023 event 31/05-2023 - 01/06-2023
location_on Scandic Park hotel Sandefjord
message Privatarkivkonferansen 2023 i Sandefjord
KAI-konferansen 2023 event 12/09-2023 - 14/09-2023
location_on Quality Hotel Grand Kongsberg
message KAI-konferansen 2023 vil være i Kongsberg
share