Landsmøte i Arkivforbundet event 16/02-2022
location_on Microsoft Teams
message Landsmøtet til Arkivforbundet - 12:00-14:00

Arkivforbundet vil i år ha landsmøte alt den 16. februar fra klokken 12-14. Landsmøtet vil avholdes digitalt på Microsoft Teams. Bakgrunnen for at det blir såpass tidlig landsmøte i 2022 er at fristen for innsendelse av endelig budsjett, årsberetning, årsregnskap med mer i forbindelse med Arkivforbundets driftsbevilgning på statsbudsjettet er endret til 1. mars.

Om deres organisasjon har forslag til saker som skal fremmes til landsmøte er fristen 17. januar. Dette for at styret skal få tid til å se igjennom forslagene før endelige landsmøtepapirer sendes ut fra sekretariatet. Landsmøtedelegater må meldes inn med frist til 15. februar klokken 12:00.

Det er kun en fra hver institusjon som kan delta med stemmerett (styremedlemmer i Arkivforbundet vil også delta med forslags- og talerett under landsmøte). Delegater må meldes inn med navn, telefonnummer og e-post. Meld inn landsmøtedelegat til kjetil@arkivforbundet.no

Landsmøte i Arkivforbundet event 16/02-2022
location_on Microsoft Teams
message Landsmøtet til Arkivforbundet - 12:00-14:00
Norsk Lydarkivkonferanse 2022 event 25/04-2022 - 26/04-2022
location_on Deichman Bjørvika, Oslo
message Norsk Lydarkivkonferanse 2022
share