Landsmøte i Arkivforbundet event 16/02-2022
location_on Microsoft Teams
message Landsmøtet til Arkivforbundet - 12:00-14:00

Arkivforbundet vil i år ha landsmøte alt den 16. februar fra klokken 12-14. Landsmøtet vil avholdes digitalt på Microsoft Teams. Bakgrunnen for at det blir såpass tidlig landsmøte i 2022 er at fristen for innsendelse av endelig budsjett, årsberetning, årsregnskap med mer i forbindelse med Arkivforbundets driftsbevilgning på statsbudsjettet er endret til 1. mars.

Det er kun en fra hver institusjon som kan delta med stemmerett (styremedlemmer i Arkivforbundet vil også delta med forslags- og talerett under landsmøte).

Her er sakspapirene til landsmøte.

share