Landsmøte 2018 for Arkivforbundet event 12/03-2018
location_on Radisson Blu Scandinavia Hotel (Holbergs plass)
message Landsmøte 2018

Arkivforbundet vil gjennomføre vårt landsmøte mandag den 12. mars klokken 16:30 på hotell Radisson Blu Scandinavia Hotel (Holbergs plass) i Oslo. Møte er berammet til å vare en times tid og vil være etter dag 1. av Privatarkivkonferansen (12.-13. mars).

Sak 1.0 Saksliste til landsmøte 2018
Sak 1.1 Forretningsorden Arkivforbundet
Sak 2 Forslag til årsmelding 2017
Sak 3.1 godkjenning av revidert regnskap
Sak 3.2 Årsregnskap – signert
Sak 3.3. Styrets årsberetning 2017 – blir signert på landsmøte.
Sak 3.4 Revisjonsberetning 2017 Arkivforbundet – signert
Sak 4 Fastsetting av kontingent 2018
Sak 5 Forslag til budsjett 2018
Sak 6 Forslag til handlingsplan 2018
Sak 7. Valg av styret med innstilling fra valgkomiteen
Sak 8. Valg av valgkomite

share