Landsmøte event 08/04-2021
location_on Microsoft Teams
message Landsmøtet til Arkivforbundet - 13:00-15:00

Landsmøte til Arkivforbundet vil være den 8. april 2021.

Det er kun en fra hver institusjon som kan delta med stemmerett (styremedlemmer i Arkivforbundet vil også delta med forslag og talerett under landsmøte). Den som institusjonen ønsker skal representere dem på landsmøtet må sende dette til post@arkivforbundet.no innen den 7. april (dagen før landsmøte) med navn, telefonnummer og e-post.

Frist til å fremme forslag til landsmøte
Det gis en frist til å sende inn forslag til landsmøte den 2. mars. Send forslag til post@arkivforbundet.no. Forslagene vil så behandles på Arkivforbundets styremøte den 10. mars. Det vil så bli sendt ut en ny innkalling til dere med sakspapirer tre uker før landsmøte.  Med innkallingen skal det følge årsmelding, revidert regnskap, forslag til budsjett, strategiplan og handlingsplan, valgkomiteen sin innstilling, eventuelle forslag fra styret og styret sin innstilling i saker fremmet av medlemmer.

Det vil rett i etterkant av landsmøte bli gjennomført et konstituerende styremøte på om lag en halvtime. Valgte styremedlemmer vil da forbli på Teams i etterkant av landsmøte.

Landsmøte event 08/04-2021
location_on Microsoft Teams
message Landsmøtet til Arkivforbundet - 13:00-15:00
Norsk Lydarkivkonferanse 2021 event 12/04-2021 - 13/04-2021
location_on Deichman Bjørvika, Oslo
message Norsk Lydarkivkonferanse 2021
Danske arkivdager event 01/06-2021 - 02/06-2021
location_on Odense, Danmark (ODEON).
message Den danske historie - arkiver fra hverdagsliv til sivilsamfunn i den digital tidsalder
share