Kulturytring Drammen event 22/06-2021
location_on Drammen - Bakgården
message Riksarkivaren og politikerne kommer - kommer du?

Påmeldingsend


Arkivforbundet med Arkivverket som medarrangør vil arrangere en times arkivsamtale under Kulturytring Drammen.

Arkivene – hvilken plass har de i kommunen? Handler det om kulturpolitikk eller nødvendig pliktløp? Og spiller det noen rolle hvordan arkivfunksjonen er organisert? Arkivforbundet inviterer til debatt om arkivenes plass i kulturpolitikken.

«Alle» har arkiv. De ligger i kommuner og kommunearkivinstitusjoner, i museer, i bibliotek og hos historielag og institusjoner. Det er papir i mapper og kasser, det er kassetter, disketter og filmruller – og det er digitale arkiv i all verdens formater. Arkivforbundet mener at historisk og papirbasert arkivmateriale med kulturhistorisk verdi bør være et satsingsområde for alle kommuner, før det går tapt. Vi er særlig opptatt av arkiv som kun finnes digitalt, og med begrenset levetid.

Noen kommuner bruker mye penger, og strekker seg langt for å bevare arkiv etter næringslivet, lag, foreninger og privatpersoner. I andre kommuner prioriteres ikke ressurser til dette. Det store spørsmålet er hvordan organiseringen av arkivene internt i en kommune spiller inn på bevaringen.

Medvirkende:
Inga Bolstad, riksarkivar (Arkivverket)
Kjetil Landrog, generalsekretær (Arkivforbundet)
Tom Oddby, Direktør i Buskerudmuseet, tidligere byarkivar i Drammen
Carl Emil Vogt, historiker på HL-senteret, styreleder i Drammen museum, forfatter og lokalpolitiker (MDG)
Hans Petter De Fine, gruppeleder for Viken Rødt, teamleder i NAV, studert blant annet arkivkunnskap (Rødt)
Marianne Haukland, stortingsrepresentant (Høyre)
Åslaug Sem-Jacobsen, stortingsrepresentant (Senterpartiet)

Debattleder: Kjetil Sviland (Arkivverket)

Riksarkivaren og politikere kommer – kommer du?

Nordiska Arkivdagarna 2022 event 01/09-2022 - 02/09-2022
location_on Clarion Hotel Sign, Stockholm, Sverige
message Nordiska Arkivdagarna 2022
KAI-konferansen 2022 event 14/09-2022 - 15/09-2022
location_on Scandic Helsfyr, Oslo
message Tema for årets KAI-konferanse er: Samfunnsrolle i en digital tid.
ICA conference event 19/09-2022 - 23/09-2022
location_on Rome, Italy
message Bridging the gap
share