Digitalt halvdagsseminar om arkivloven event 19/11-2021
location_on Microsoft Teams
message Det vil gjennomføres et gratis digitalt halvdagsseminar om arkivloven

Påmeldingsend


Arkivforbundet arrangerer et gratis halvdagsseminar om Arkivloven.

Arrangementet er fredag 19. november fra klokken 9-12, og vil arrangeres på Microsoft Teams.

Programmet er som følgende;
– Ranveig Låg Gausdal, byarkivar i Oslo og styreleder i Arkivforbundet: Ønsker velkommen og leder arkivlovseminaret.

– Helga Hjort, Kulturdepartementet: Kulturdepartementet presenterer lovutkastet.

– Anja Vestvold, Sopra Steria og styreleder i Norsk Arkivråd: Dokumentasjonsforvaltning i utkastet til ny arkivlov.

– Liv Ramskjær, generalsekretær i Norges museumsforbund: Privatarkiv i museum i nytt lovutkast.

– Jan Tore Helle, byarkivar i Bergen og nestleder i Arkivforbundet: Lovutkastet sett fra en kommunal depotinstitusjon (inkludert privatarkiv i kommunalt depot).

Det legges opp til kommentarer etter hvert innlegg og vi vil også ha noe tid til slutt for generelle innspill og kommentarer.

Les mer om høringen på departementets side:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoyring–forslag-til-ny-arkivlov/id2872622/?expand=horingsbrev

Påmelding til høringsseminaret kan gjøres her:
https://www.checkin.no/event/37554/digitalt-halvdagsseminar-om-arkivloven

Nordiska Arkivdagarna 2022 event 01/09-2022 - 02/09-2022
location_on Clarion Hotel Sign, Stockholm, Sverige
message Nordiska Arkivdagarna 2022
KAI-konferansen 2022 event 14/09-2022 - 15/09-2022
location_on Scandic Helsfyr, Oslo
message Tema for årets KAI-konferanse er: Samfunnsrolle i en digital tid.
ICA conference event 19/09-2022 - 23/09-2022
location_on Rome, Italy
message Bridging the gap
share