Digitalt halvdagsseminar om arkivloven event 19/11-2021
location_on Microsoft Teams
message Det vil gjennomføres et gratis digitalt halvdagsseminar om arkivloven

Påmeldingsend


Arkivforbundet arrangerer et gratis halvdagsseminar om Arkivloven.

Arrangementet er fredag 19. november fra klokken 9-12, og vil arrangeres på Microsoft Teams.

Programmet er som følgende;
– Ranveig Låg Gausdal, byarkivar i Oslo og styreleder i Arkivforbundet: Ønsker velkommen og leder arkivlovseminaret.

– Helga Hjort, Kulturdepartementet: Kulturdepartementet presenterer lovutkastet.

– Anja Vestvold, Sopra Steria og styreleder i Norsk Arkivråd: Dokumentasjonsforvaltning i utkastet til ny arkivlov.

– Liv Ramskjær, generalsekretær i Norges museumsforbund: Privatarkiv i museum i nytt lovutkast.

– Jan Tore Helle, byarkivar i Bergen og nestleder i Arkivforbundet: Lovutkastet sett fra en kommunal depotinstitusjon (inkludert privatarkiv i kommunalt depot).

Det legges opp til kommentarer etter hvert innlegg og vi vil også ha noe tid til slutt for generelle innspill og kommentarer.

Les mer om høringen på departementets side:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoyring–forslag-til-ny-arkivlov/id2872622/?expand=horingsbrev

Påmelding til høringsseminaret kan gjøres her:
https://www.checkin.no/event/37554/digitalt-halvdagsseminar-om-arkivloven

share