Brukerforumsmøte for programvaren Asta event 26/01-2018
location_on Oslo byarkiv, Maridalsveien 3
message Vi i Arkivforbundet ønsker ved dette å invitere alle som er interessert til et brukerforumsmøte hos Oslo byarkiv (Maridalsveien 3) vedrørende programvaren Asta.

Arkivforbundet inviterer til brukerforum for programvaren Asta. Møtet avholdes på Oslo byarkiv (Maridalsveien 3) fredag 26. januar klokken 11-15. Det serveres enkel lunsj.

Det har vært et ønske fra brukere og ansatte i våre medlemsinstitusjoner å legge til rette for økt brukermedvirkning ifht utviklingen av Asta, og derfor har Arkivforbundet, Arkivverket og Stiftelsen Asta samarbeidet om å tenke nytt rundt en slik brukermedvirkning.

Arkivforbundet har fått tildelt prosjekt- og utviklingsmidler for å gjennomføre en bedre brukermedvirkningsprosess, og har derfor mulighet til å kunne dekke noe reisekostnader i forbindelse med brukerforumsmøtet. Vi vil orientere nærmere om dette på møtet.

Agenda:
– Innledning: bakgrunn for møte
– Revitalisert brukermedvirkning til ASTA – presentasjon av:
o Brukerforum
o Brukerråd
o Portal for innspill
o Presentasjon produktkø
– Veien videre: samarbeid og praktiske organisering – diskusjon
– Brukerhistorier – Hvordan bruker du ASTA?
– Eventuelt

Påmelding skjer ved å sende e-post til post@arkivforbundet.no, og senest tirsdag 23. januar. Hvis noen trenger overnatting må dette ordnes på egen hånd.

Webinar Arkivdagen i Norge event 30/04-2024
location_on Teams
share