Privatarkivkonferansen 2023 event 31/05-2023 - 01/06-2023
location_on Scandic Park hotel Sandefjord
message Privatarkivkonferansen 2023 i Sandefjord

Påmeldingsend


Privatarkivkonferansen 2023 vil bli avholdt i Sandefjord 31. mai – 1. juni 2023.

Les programmet her.

Privatarkivkonferansen vil avholdes på Scandic Park Hotel i Sandefjord.
Programmet har ulike tema som frivillighet i arkivsektoren, samiske arkiv, fotoarkiv, minoritetsperspektiv, utviklingsmidlene, bevaringsplaner, formidling, verdibergingsplan, redning av kulturarv i Ukraina og formidling av næringslivsarkiver.

Deltakelse hele konferansen: 2990
Deltakelse en dag: 1495
Digital deltakelse: 1000
Studentdeltakelse hele konferansen: 795

Du vil ha mulighet til å krysse av for middag og overnatting. Middag koster 795, og overnatting 1430 per dag (det er mulig å overnatte også fra tirsdag).

Fristen til å melde seg på er 22. mai.

Påmelding kan gjøres her. 

KAI-konferansen 2024 event 10/09-2024 - 12/09-2024
location_on Bodø
message Historien din har en fremtid hos oss er slagordet til Arkiv i Nordland. På KAI-konferansen 2024 tar vi særlig utgangspunkt i fremtiden.
share