Digitalt arbeidsmøte om handlingsplan 2022 event 12/01-2022
location_on Microsoft Teams
message Digitalt arbeidsmøte om handlingsplan 2022

Vi vil på vårt landsmøte den 16. februar vedta handlingsplan 2022 og oppdatere strategiplanen. På vårt forrige landsmøte kom det frem et ønske fra noen av medlemmene om å få en mulighet til å komme med innspill og diskutere handlingsplanen i større grad enn det som er mulig under landsmøtet. På bakgrunn av det inviterer vi dere nå til å delta på et digitalt arbeidsmøte for å komme med innspill til styret om hva handlingsplanen bør inneholde. Sist vi hadde en større prosess rundt handlingsplan var i 2019.

Arbeidsmøtet finner sted 12. januar fra 10:30-11:30. Møte vil avholdes på Microsoft Teams. Det er en fordel om deltakerne før møte har satt seg inn i våre tidligere handlingsplan/strategiplan, som vil være utgangspunktet til styret når vi arbeider med planen for neste år. Styret vil ta med de signaler som kommer på møte før vi lager vårt endelige forslag som vil sendes ut med andre landsmøtepapirer.

For å melde seg på arbeidsmøte send en e-post med: «Delta på arbeid rundt handlingsplan 2022» til kjetil@arkivforbundet.no der dere legger ved navn og e-post.

Arkivforbundets handlingsplan 2021: https://www.arkivforbundet.no/wp-content/uploads/2021/04/Sak-6.2-Handlingsplan-2021.pdf

Webinar Arkivdagen i Norge event 30/04-2024
location_on Teams
share