Foredrag

Bjørn Arvid Bagge – Spesialsamlingane ved UIB
«Marcus – UB Bergens nye digitale system»
13. april 2015 – Landsmøtekonferansen 2015

Ellen Røsjø – Riksarkivet
«En helhetlig samfunnsdokumentasjon»
13. april 2015 – Landsmøtekonferansen 2015

Ingrid Nøstberg – Riksarkivet
«SAMDOK – kommunale arkiv»
13. april 2015 – Landsmøtekonferansen 2015 Bergen

Inga Bolstad – Riksarkivaren
«Hovordan navigere i framtidas arkivlandskap?»
13. april 2015 – Landsmøtekonferansen 2015 Bergen

– Karin Gjelsten – LLP
«Mellom barken og veden, eller von i hengande snøre?»
4. juni 2013 – Privatarkivkonferansen i Sandefjord

– Ellen Røsjø – Oslo byarkiv (LLP sin representant)
«Majority and minority perspectives in archives selection and preservation»
21. august 2012 – ICA-konferansen Brisbane

– Bjørn Bering – Norsk Kulturråd
«LLP som arkivpolitisk interesseorganisasjon: mot framtidas arkivlandskap» 
25. april 2012 – LLP jubileumsseminar

– LLP sine leiarar 1986-2012
«LLP sin historie» 
25. april 2012 – LLP jubileumsseminar

– Kjetil Reithaug – Interkommunalt arkiv i Vest-Agder
«Har vi bruk for LLP?»
25. april 2012 – LLP jubileumsseminar

– Tor Eivind Johansen – KDRS
«KDRS som samarbeidsprosjekt for kommunale arkivinstitusjoner. Kva tilbod har KDRS til privatarkivaktørar?»
24. april 2012 – LLP jubileumsseminar

– Thomas Sødring – Høgskolen i Oslo og Akershus
«Hvordan ta kontroll av arkivering fra sosiale medier. En praktisk gjennomgang med facebook som eksempel»
24. april 2012 – LLP jubileumsseminar

Tom Oddby – Drammen byarkiv
«Lyrikk og øl, idrett og innvandring»
24. april 2012 – LLP jubileumsseminar

– Trond Sirevåg – Riksarkivaren
«Dias-prosjektet»
24. april 2012 – LLP jubileumsseminar

– Ellen Røsjø – Oslo byarkiv/HIOA
«Majoritets- og minoritetsperspektiv i arkivbevaring»
23. april 2012 – Forskingsseminar LLP/HIOA

– Bjørn Bering – Norsk Kulturråd
«Organisasjonsarkiver som kilde og dokumentasjon»
17. november 2011 – Konferanse om privatarkiv

– Karianne Schmidt Vindenes – Vestfoldarkivet
 
«Den store verden er kanskje nærmere enn du tror – Arkivportalen, Europeana og arkivarer uten grenser»
17. november 2011 – Konferanse om privatarkiv

– Nina Klæboe – Bergen Byarkiv
«Referater og medlemslister på minnepenn! – Utfordringer rundt bevaring av elektroniske arkiver hos organisasjoner» 
17. november 2011 – Konferanse om privatarkiv 

– Gustav Steensland – Misjonsarkivet
«Foreningsarkiver i Misjonsarkivet; ordning og anvendelse»
17. november 2011 – Konferanse om privatarkiv

Terje Haram – Bergen Byarkiv
 
«Arkivproblematikk under New Public Management»
16. november 2011 – Konferanse om privatarkiv

– Gunleiv Hadland – Norsk Oljemuseum
«Hvordan formidle dokumentasjon av oljehistorien»
16. november 2011 – Konferanse om privatarkiv

 

share