Nyheter
Landsmøte 2013 – saksdokument

LLP sitt årlege landsmøte vert i 2013 halde på Rica Parken Hotel i Ålesund kl 9.00. Møtet er offentleg for alle som ynskjer å delta. Innkalling vert sendt ut til alle medlemer i samsvar med LLP sine vedtekter. Medlemer som har fullt medlemskap har røysterett på landsmøtet. Saksliste med saksdokument 1. Konstituering: Val av møteleiar, referent […]

Privatarkivkonferanse 3. – 4. juni. Program og påmelding

LLP, Norsk Kulturråd og Riksarkivaren har gleda av å invitere til privatarkivkonferanse på Rica Park Hotel i Sandefjord 3. – 4. juni. Tema for konferansen er kystkulturdokumentasjon, arkivpolitikk og koordinering av privatarkivarbeid. Program Sesjonen Kystkulturdokumentasjon gir en bred presentasjon av kilder til kystkultur. Flertallet av landets fylker ligger ved kysten, og arkivmaterialet fra de ulike virksomhetene gjenspeiler […]

Innstilling om arkivmeldinga levert til Stortinget

Stortinget sin familie- og kulturkomite har i dag sendt si innstilling om arkivmeldinga til stortinget. Opposisjonen beståande av Høgre, Framstegspartiet og Kristeleg folkeparti kritiserar meldinga for å vere svak i høve strategiar for å styrke privatarkiva og meiner det er overraskande at regjeringa ikkje nyttar mogelegheiten arkivmeldinga gjev til å stake ut ein ny og […]

Oppstartsmøte om det neste kulturløftet 6. mars

Kulturminister Hadia Tajik har invitert ei rekkje organisasjonar innan kultur- og frivillighetsfeltet til oppstartsmøte om det neste kulturløftet. LLP vil vere representert og kome med innspel på møtet, som finn stad på Dansens Hus i Oslo 6. mars. Oppstartsmøtet er starten på ein serie med innspelsmøter som skal arrangerast i alle landet sine fylke i […]

share