Nyheter
30 000 kr delt ut i stipend for 2013

LLP sitt styre handsama innkomne søknader om stipend for 2013 på styremøte 20. august. 30 000 kroner var lyst ut. Drammen byarkiv vart løyvd 10 000 kr til studiereise til Sverige. Målet med reisa er å tileigne seg kunnskap om svenske kommunar og arkivinstitusjonar, og å få inspirasjon og idear om tenester, prosessar og løysingar […]

Kulturarvsamarbeid med Polen og partnerskapsseminar i Warszawa

Det er framleis ledige plassar til partnerskapsseminaret Warszawa 20. august. Det polske utanriksdepartementet inviterar norsk kulturarvsektor til partnerskapsseminar i Warszawa. Gjennom EØS-midlane og kulturarvprogrammet i Polen lysast det ut 75 millionar euro til restaureringsprosjekt, vedlikehald av arkiv og digitaliseringsprosjekt. Her finst det gode mulegheiter for prosjektsamarbeid for norske arkiv. Les invitasjonen: Invitasjon til partnerskapsseminar i […]

Stemmer – Arkivdagen 2013

Som vanlig arrangeres Arkivdagen i november. Det er også i år felles tema i Norge: Stemmer. Flere institusjoner er allerede i gang med planleggingen. Det gjør det enklere å gjøre avtaler om samarbeid og å informere om arrangementene i god tid på forhånd. I år som de siste årene samarbeider Riksarkivaren, LLP og Norsk kulturråd om et felles informasjonsopplegg for […]

Nordisk arkivformidlingskonferanse 2013

Landslaget for lokal- og privatarkiv, Norsk Kulturråd og Riksarkivaren i samarbeid med ein nordisk fagkomité arrangerar ein nordisk arkivformidlingskonferanse på møtesenteret KS agenda i Oslo. Konferansen finn stad 24. – 25. oktober. Me ønskjer å gjere opp status for arkivformidlingsfeltet i Norden. Kva har me oppnådd? Kvar går vegen vidare? Kva er dei viktigaste trendane, […]

Privatarkivkonferansen 2023 event 31/05-2023 - 01/06-2023
location_on Scandic Park hotel Sandefjord
message Privatarkivkonferansen 2023 i Sandefjord
KAI-konferansen 2023 event 12/09-2023 - 14/09-2023
location_on Quality Hotel Grand Kongsberg
message KAI-konferansen 2023 vil være i Kongsberg
share