Nyheter
Varsel om landsmøte 2014

Landslaget for lokal- og privatarkiv varslar med dette om landsmøte 2014. Landsmøtet vil finne stad 18. mars kl 14.30 på Clarion Royal Christiania Hotel i Oslo, i samband med den nordiske arkivformidlingskonferansen som vert arrangert 17. – 18. mars. Les meir: Varsel om landsmøte 2014 Landsmøtet sine forhandlingar (vedlegg 1) LLP sine vedtekter (vedlegg 2)

Nye lysingar gjennom EØS-midlane undervegs

EØS-midlane er Noreg, Island og Liechtenstein sitt bidrag til å redusere sosiale og økonomiske skilnader i Europa. Noreg er hovudbidragsytar. 15 EU-land mottek EØS-midlar. Midlane skal og bidra til å styrke bilaterale relasjonar i Europa. Kultursamarbeid er eitt av fleire satsingsområde i det internasjonale samarbeidet. Føremålet med EØS-midlane er å fremje kulturell dialog og europeisk identitet. […]

God jul og godt nytt år frå LLP!

  Landslaget for lokal- og privatarkiv ynskjer alle medlemer og vener  god jul og godt nytt år!    

LLP avviklar tre utval

LLP sitt styre vedtok på styremøte 28. november å avvikle tre av LLP sine utval med verknad frå 1. januar 2014. Dei tre utvala er Forskings- og utdanningsutvalet, Formidlingsutvalet og Formidlingsnettverket. Forskings- og utdanningsutvalet har hatt som oppgåve å følgje opp utdanningsinstilbod ved universitet og høgskular, arrangere kurs og å vere støttespelar for forskingsprosjektet som […]

Privatarkivkonferansen 2023 event 31/05-2023 - 01/06-2023
location_on Scandic Park hotel Sandefjord
message Privatarkivkonferansen 2023 i Sandefjord
KAI-konferansen 2023 event 12/09-2023 - 14/09-2023
location_on Quality Hotel Grand Kongsberg
message KAI-konferansen 2023 vil være i Kongsberg
share