Nyheter
Inga Bolstad er ny Riksarkivar

Inga Bolstad vart i statsråd fredag 20. juni utnemnd til Riksarkivar og leiar for Arkivverket. Bolstad har dei siste 14 åra hatt leiarstillingar i Skatteetaten. Først var ho avdelingsdirektør i Skattedirektoratet, og frå 2007 har ho vore direktør for skatteetatens IT- og servicepartnar, SITS. Ho har heile tida vore ein del av skatteetaten si toppleiing […]

Hege H. Liadal: «Useriøst å sette høringsfristen midt på sommeren»

Statsråd Torhild Widvey mottok for en uke siden utredningen om Norsk Kulturråd, og har nå sendt denne ut på høring med høringsfrist 15.august. Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsperson Hege Haukeland Liadal krever nå at høringsfristen utsettes til 15.september. – Det er useriøst og uhørt å sette høringsfristen på utredningen om Kulturrådet til 15.august. Dette er midt i […]

Gjennomgang av Kulturrådet er klar

Kulturdepartementet sette i desember 2013 ned ei utgreiingsgruppe med oppgåve å gjennomgå Kulturrådet si organisering og oppgåvesamansetning. Gruppa har no levert sine vurderingar og tilrådingar i ein rapport som vart overlevert Kulturminister Torhild Widvey måndag 2. juni. På arkivfeltet tilrår utgreiingsgruppa at arkivutviklingsfeltet vert overført til Riksarkivaren. «Utredningsgruppen mener at det er viktig med en avklaring […]

Protokoll – Landsmøte 2014

LLP sitt landsmøte vart arrangert i Oslo 18. mars. Du kan no lese den underskrivne landsmøteprotokollen. Protokoll – landsmøte 2014 Saksdokument

Privatarkivkonferansen 2023 event 31/05-2023 - 01/06-2023
location_on Scandic Park hotel Sandefjord
message Privatarkivkonferansen 2023 i Sandefjord
KAI-konferansen 2023 event 12/09-2023 - 14/09-2023
location_on Quality Hotel Grand Kongsberg
message KAI-konferansen 2023 vil være i Kongsberg
share